Patientsäkerhetsberättelse för 2013 publicerad

I sjukhusets patientsäkerhetsberättelse beskrivs hur Capio S:t Görans sjukhus arbetat för att bibehålla och stärka en god patientsäkerhet under 2013, och hur vår organisation för att hantera avvikande händelser samt synpunkter och klagomål ser ut.

I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs också hur sjukhusets strategi och verktyg för förbättringsarbete ser ut. Du kan även läsa ett antal exempel på övergripande patientsäkerhetsarbete som sker eller planeras genomföras nu under 2014.

Du kan läsa mer om sjukhusets övergripande patientsäkerhetsarbete på våra sidor om Kvalitet & Patientsäkerhet.