2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ny neurologisk klinik från 1/1 2015

Från den 1/1 2015 kommer Sektionen för stroke och neurologi, med tillhörande Avdelning 32 SIVA/NAVE, att bilda en ny klinik på sjukhuset med namnet Neurologiska kliniken. Syftet är att utveckla neurologin på CStG och dra nytta av de nya möjligheter som ”Framtidens Hälso- och Sjukvård” och Vårdval Neurologi erbjuder.

Verksamhetschef för den nya kliniken blir Bo Höjeberg, i dag sektionschef för Stroke och neurologi. Vårdenhetschef Marielle Anzén fortsätter sitt uppdrag för Avdelning 32 SIVA/NAVE.

Genom skapandet av Neurologiska Kliniken vill sjukhuset lyfta nytänkande inom neurologin som specialitet, och förbereder oss för att spela en viktig roll inom nätverkssjukvården i SLL.

– Med Neurologiska kliniken kan vi skapa en tydlig profil för den neurologiska verksamheten på Capio S:t Göran. Vi ser fram emot att ta ett större ansvar för vården av patienter med kronisk neurologisk sjukdom i Stockholmsregionen; där det finns stora behov i dag, säger Bo Höjeberg.

Ser fram emot samarbete inom Stockholm

Bildandet av en ny neurologisk klinik ger möjlighet att förbättra vården både inom neurologins folksjukdomar och med att tidigt identifiera och remittera patienter med särskilt svåra och ovanliga neurologiska sjukdomar till högspecialiserad vård, berättar han. 

– Vi ser också fram emot att, tillsammans med t.ex. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, bidra med utbildning, undervisning och kvalitetsarbete inom neurologiska sjukdomar, med särskilt inriktning mot stroke, lägger Bo till.

Följer och stödjer genom hela vårdkedjan

Vårdenhetschef Marielle Anzén lyfter särskilt fram möjligheterna att möta och stödja patienter genom hela deras neurologiska vård.

– För oss kommer det att bli en nytändning att bygga upp en egen klinik. Vi ser fram emot att ge en fortsatt bra vård åt de patientgrupper vi redan har, men vi kommer även att ta emot fler diagnoser, och får bättre möjligheter att följa och stödja patienter genom hela vårdkedjan, framhåller hon.  

För mer information kontakta:

Anders Persson, informatör.
Telefon: 08-5870 2766, epost: anders.persson@capiostgoran.se