2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning för 2013

I 20 år har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Göran skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

I redovisningen finner du resultat i Stockholms läns landstings (SLL) kvalitetsindikatorer, patientenkäter, nationella kvalitetsregister och våra många interna kvalitetsmätningar.

För samtliga kliniker, sektioner, enheter och specialistgrupper finns verksamhetsblad som beskriver kvalitetsarbetet under 2013 och hur vi tänker bli ännu bättre 2014. 

Läs kvalitetsredovisningen på nätet