2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

”Journal på nätet” provas på Hematologimottagningen

Från den 27/1 2014 kommer ett antal utvalda patienter på Capio S:t Görans Hematologimottagning att få prova att ha tillgång till sina journaler elektroniskt via ”Mina vårdkontakter”.

Där kommer de att kunna se delar av sin journal som t.ex anteckningar från mottagningsbesök, diagnos och recept som skrivits ut.

Kommunikationen sker säkert och med en särskild inloggning med så kallat bank-ID eller e-legitimation till Mina Vårdkontakter för att ingen obehörig ska kunna ta del av informationen.

Syftet på lång sikt är att patienter enklare ska kunna ta del av sin journal, och därmed få en bättre information om och förståelse för sin sjukdom.

Målet med det aktuella projektet är att under våren 2014 utvärdera hur patienter upplever att ta del av sin journal via nätet, och hur den tekniska plattform och det gränssnitt som används fungerar.

Den bakomliggande tjänsten för att läsa journaler är en del av ett nationellt projekt för utveckling av e-tjänster inom hälsa som går under namnet Vårdhändelser och som finansierats av Vinnova. Den lokala tillämpningen på Capio S:t Görans sjukhus har utvecklats av sjukhuset och Stockholms läns landsting (SLL) tillsammans.

Än så länge begränsat antal patienter
Om pilotprojektet faller väl ut är sjukhusets mål att successivt införa det för alla mottagningar på Capio S:t Görans Sjukhus.

Vi vill dock betona att än så länge är det bara ett fåtal speciellt tillfrågade patienter från Hematologimottagningen som deltar i ”Journal på nätet”. När tjänsten blir tillgänglig för fler av våra patienter kommer vi att meddela detta, och informera särskilt om hur tjänsten fungerar.

Sedan tidigare finns möjlighet för patienter att beställa kopior på sin journal via vårt Journalarkiv, läs mera här om hur det fungerar.

Frågor & synpunkter
Om ni har frågor eller synpunkter på området är ni välkomna att kontakta Anders Persson, informatör.

E-post: anders.persson@capiostgoran.se
Telefon: 08-5870 2766

Läs mer