2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Igår invigdes evakueringspaviljongen

De senaste veckorna har det pågått intensiva förberedelser för inflytt i evakueringspaviljongen vid Hus 06. En tvåvåningspaviljong med 24 vårdplatser har byggts upp i anslutning till Hus 06. Arbetet har varit nödvändiga för att kunna göra det stora stambytet i Hus 30.

Igår hölls en högtidlig invigning av paviljongen av Avdelning 19 samt tillhörande vårdplatser. Det ”gula” bandet klipptes av medicinklinikens verksamhetschef Lennart Wennerström, innan alla besökare hade möjlighet att se de nya lokalerna.