2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio S:t Görans Sjukhus vinner miljöpris

Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka på Anestesikliniken på Capio S:t Görans Sjukhus är vinnare av Stockholms läns landstings miljöpris 2014.

Vinnaren har utsetts bland 44 nominerade bidrag av en sakkunnig jury.

Så här lyder nomineringen till priset:

Från 2010 har Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka arbetat för att öka förståelsen för anestesiapparatens cirkel med syfte att öka kvalitéten med samtidigt fokus på miljö och kostnad. Modern utrustning har tillsammans med nya medel möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort. Avdelningen arbetar idag standardiserat där man utnyttjar tillfört medel maximalt, vilket minimerar utsläppet. Förbrukningen av inhalationsmedel har halverats. Personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt. Stellan och Sixten har under åren spridit sin modell genom föreläsningar. Exempel på sjukhus som idag använder modellen är Danderyds Sjukhus, Eskilstuna, Halmstad, Karlstad, Karolinska Solna, Lidköping, Varberg och Örebro.

Juryn har valt ut denna nominering som vinnare med följande motivering:

  • Bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet.
  • Metoden är publicerad i fackpress vilket visar på dignitet i nomineringen.
  • Modern utrustning har tillsammans med nya metoder möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort.
  • Förbrukningen av inhalationsmedel har halverats. Personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt.
  • Idén går att sprida och har redan spridits.
  • Arbetssättet sparar pengar, förbättrar arbetsmiljö och miljö.

Stockholms läns landstings årliga miljöpris för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av landstinget.

För information kontakta:

Anders Persson
Informatör, Capio S:t Görans Sjukhus
Tel: 08-587 027 66