Vill du söka AT-tjänstgöring?AT-tjänstgöringen på Capio S:t Görans Sjukhus startar fyra gånger per år. Nästa chans att söka är den 17 september när AT-annonsen publiceras. Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Vid varje tillfälle anställs nio nya AT-läkare för en period om 21 månader varav tolv månader genomförs på Capio S:t Görans sjukhus och nio månader inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde