2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Vill du söka AT-tjänstgöring?AT-tjänstgöringen på Capio S:t Görans Sjukhus startar fyra gånger per år. Nästa chans att söka är den 17 september när AT-annonsen publiceras. Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Vid varje tillfälle anställs nio nya AT-läkare för en period om 21 månader varav tolv månader genomförs på Capio S:t Görans sjukhus och nio månader inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde