2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ring Vårdguiden för att få råd om var du bäst får vård

Just nu är det många som söker sig till länets akutmottagningar. Det beror bland annat på att många har blivit sjuka av årets influensa, RS-virus och vinterkräksjuka.

Den som är drabbad av akut sjukdom eller ett svårt olycksfall ska förstås alltid söka sig till akuten. Men annars är det klokt att ringa till Vårdguiden på telefon 08-320 100. Då får du råd om var det är bäst att söka vård och hur snabbt det behövs.

När många söker sig till akutmottagningen kan det betyda att den som är mindre allvarligt sjuk får en längre väntetid. De svårast sjuka prioriteras alltid först. Den som väntar på en planerad operation kan också i vissa fall få besked om att operationen ställts in. Det betyder i så fall att en medicinsk bedömning gjorts att operationen kan vänta och att någon annan med en svårare sjukdom fått gå före.

Vårdguiden kan du läsa mer om all den vård som finns i länet vid till exempel husläkarmottagningar och närakuter.