2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning för 2012

Sedan 19 år tillbaka har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Göran skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

I redovisningen finner du resultat i SLL:s kvalitetsindikatorer, patientenkäter, nationella kvalitetsregister och våra många interna kvalitetsmätningar.

För samtliga kliniker, sektioner, enheter och specialistgrupper finns ett verksamhetsblad där de beskriver sitt kvalitetsarbete under 2012 och hur vi tänker bli ännu bättre 2013. 

Läs kvalitetsredovisningen på nätet