Kvalitetsredovisning för 2012

Sedan 19 år tillbaka har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Göran skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

I redovisningen finner du resultat i SLL:s kvalitetsindikatorer, patientenkäter, nationella kvalitetsregister och våra många interna kvalitetsmätningar.

För samtliga kliniker, sektioner, enheter och specialistgrupper finns ett verksamhetsblad där de beskriver sitt kvalitetsarbete under 2012 och hur vi tänker bli ännu bättre 2013. 

Läs kvalitetsredovisningen på nätet