2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kort väntetid till läkare på Capio S:t Görans akutmottagning

I en kartläggning av väntetiderna på Sveriges akutmottagningar visar det sig att Capio S:t Göran har den kortaste väntetiden i Stockholm på att få träffa läkare på akuten (42 minuter i genomsnitt). Kartläggningen som gjorts av Socialstyrelsen under första halvåret 2013 visar också att andelen patienter som vistas kortare tid än 4 timmar totalt på akutmottagningen var näst högst i länet.

Den genomsnittliga totala vistelsetiden per patient vid Capio S:t Göran ligger dock något över medel i Stockholm enligt kartläggningen.

Högsta kompetensen främst

Grunden till den korta väntetiden på läkare vid Capio S:t Görans akutmottagning är ett arbetssätt med ”högsta kompetensen främst”, d.v.s. en erfaren specialistläkare och erfaren sjuksköterska som tidigt träffar patienten och gör en första bedömning.  Det är ett sätt att arbeta på som tagits fram av medarbetarna själva, och som fortfarande utvecklas. 

– För oss är det väldigt viktigt att ständigt utvärdera och förbättra våra arbetssätt, i takt med att vården förändras och patienterna blir fler. Idag mot slutet av 2013 blir t.ex. 79, 3 % av patienterna klara på akuten inom 4 h, vilket är ytterligare en förbättring jämfört med vårens siffror, säger Anna Wåström, verksamhetschef på Akutkliniken.

Särskild satsning på äldre patienter

Patienter över 80 år är en särskilt utsatt grupp, och på vår akutmottagning har vi arbetat hårt för att särskilt prioritera dessa. Kartläggningen från Socialstyrelsen visar också att patienter över 80 år får en kortare väntetid till läkare på Capio S:t Görans akutmottagning (31 minuter i genomsnitt), medan andelen äldre än 80 år som vistas kortare än 4 timmar är lägre än för de yngre patienterna, och den totala vistelsetiden är också längre för patienterna över 80 år. Detta beror i sin tur på att äldre patienter ofta har flera olika, och svårare, sjukdomar som tar längre tid att undersöka och behandla.

Kartläggningen från Socialstyrelsen visar generellt att väntetiderna på akutmottagningar i Sverige ökar, men att variationen är stor mellan olika sjukhus.

Läs hela rapporten