2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kommentarer angående DN-artikel om thoraxkirurgi och IVA-vårdplatser

Med anledning av artikel om hjärtsjukvården i Dagens Nyheter i dag 8/7 vill vi lämna ett par kommentarer från sjukhusledningen på Capio S:t Görans Sjukhus (CStG):

  • Karolinska Universitetssjukhuset är, precis som andra vårdgivare inom SLL, alltid välkomna att skicka patienter som behöver intensivvård till oss på CStG om deras egna platser inte räcker. Vi kommer att ta emot dessa patienter om vi har tillgängliga platser hos oss. Detta är ett samarbete som funnits sedan lång tid tillbaka och fungerat väl.
  • Vad gäller den ekonomiska ersättningen till mottagande sjukhus för IVA-patienter som skickas pågår arbetet med att skriva ett nytt avtal mellan sjukhusen inom SLL. Den processen leds av chefläkaren inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och beräknas vara klar till slutet av augusti 2013.
  • Fram till dess är berörda sjukhus överens om att nuvarande IVA-avtal och ersättningar gäller oförändrat.