2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Den 1/5 byter Capio S:t Görans Sjukhus mailadresser

Som en anpassning till krav i sjukhusets vårdavtal med Stockholms läns landsting gör vi förändringar i vår IT-struktur. En följd av det är att alla epostadresser till sjukhuset ändras.

Alla mailadresser till sjukhuset, såväl till personer som funktionsbrevlådor, ändras från att avslutas med @capio.se till att avslutas med @capiostgoran.se, dvs. förnamn.efternamn@capiostgoran.se

Mail till gamla @capio.se-adresser kommer efter den 1/5 inte att komma fram utan kommer att ”studsa” tillbaka med ett felmeddelande från epost-servern.

Observera att detta enbart gäller Capio S:t Görans Sjukhus, och inte berör andra Capio-bolag.  

Anders Persson, informatör, Capio S:t Görans Sjukhus