Den 1/5 byter Capio S:t Görans Sjukhus mailadresser

Som en anpassning till krav i sjukhusets vårdavtal med Stockholms läns landsting gör vi förändringar i vår IT-struktur. En följd av det är att alla epostadresser till sjukhuset ändras.

Alla mailadresser till sjukhuset, såväl till personer som funktionsbrevlådor, ändras från att avslutas med @capio.se till att avslutas med @capiostgoran.se, dvs. förnamn.efternamn@capiostgoran.se

Mail till gamla @capio.se-adresser kommer efter den 1/5 inte att komma fram utan kommer att ”studsa” tillbaka med ett felmeddelande från epost-servern.

Observera att detta enbart gäller Capio S:t Görans Sjukhus, och inte berör andra Capio-bolag.  

Anders Persson, informatör, Capio S:t Görans Sjukhus