2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fel i DN 30/10: Capio S:t Görans Sjukhus använder inte Take Care

I Dagens Nyheter den 30/10 anges felaktigt att Capio S:t Görans Sjukhus använder SLL:s gemensamma journalsystem Take Care, och att patientuppgifter därmed varit utsatta för risk för intrång. Detta stämmer inte, sjukhuset använder ett eget journalsystem, Cambio Cosmic, som är försett med nödvändig internetsäkerhet.

Däremot har vissa enheter på sjukhuset möjlighet att läsa uppgifter om patienter som finns i Take Care, men alla journalanteckningar och data om personer som besöker Capio S:t Göran lagras i vårt eget journalsystem Cambio Cosmic som är helt fristående från Take Care.

Vi har varit i kontakt med DN och listan i deras nätupplaga är nu korrigerad.  

För mer information vänligen kontakta Anders Persson, informatör, tel 08-5870 2766.