Pilotprojekt "Följ din remiss"

I pilotprojektet ”Följ din remiss” kommer deltagande patienter kunna följa sina remisser via dator, läsplatta eller smartphone.

De patienter som deltar i pilotundersökningen och som har fått en remiss av typen röntgen-, allmän- eller fysiologiremiss, kommer att kunna se vilken status remissen har. Med status menas att man bland annat kan se om remissen är Skickad, Mottagen eller Bedömd av mottagande vårdenhet. Patienten kan också se vilken vårdenhet som har skickat, respektive mottagit remissen.

Om resultatet av pilotundersökningen faller väl ut kommer det bli en tjänst som nås via Mina vårdkontakter.

Pilotprojektet pågår under november-december 2012 på följande vårdenheter i Stockholms läns landsting: Boo vårdcentral Capio S:t Görans Sjukhus Forums vårdcentral Gärdets vårdcentral Handens vårdcentral Spånga vårdcentral Täby vårdcentral

Kontakta oss om du har frågor om pilotprojektet:

E-post: info@remisstatus.se

Telefon: 08-30 56 00