2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capios kommentar till medias rapportering om den avslutade upphandlingen av S:t Görans sjukhus i Stockholm

Capio och Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) hade inledningsvis olika tolkningar av avtalet i fråga om vilken information som skulle lämnas ut till SLL. Frågan gällde vad som ansågs vara nödvändig information om sjukhuset för upphandlingen och vilken sekretess som därvid skulle gälla för att skydda uppgifter som bland annat rörde tredje man. Vid möte inför öppnandet av det första datarummet – det datarum som utgjorde underlag för landstingets utformning av upphandlingsförfrågan – samtyckte Capio till att lämna ut all information som landstinget begärt eller skulle komma att begära.

Datarummet öppnades den 22 februari 2011. Capio har sedan svarat på alla frågor och tillfört all den information som begärts för det första datarummet (för att landstinget skulle producera ett upphandlingsunderlag), för det andra datarummet (som varit öppet för alla anbudsgivare) samt för det tredje datarummet (för landstingets övertagande av bolaget som äger sjukhuset). Löpande har Capio lämnat all den av SLL efterfrågade informationen - vilket har bekräftats av SLL. Capios ledning eller styrelse har inte haft något möte eller annan kontakt med något landstingsråd i denna fråga.

Capio har upprättat datarummen på basis av SLLs detaljerade instruktioner samt svarat på samtliga frågor som ställts till bolaget, sammanlagt 991 st samt lämnat in 1 398 dokument på sammanlagt 16 905 sidor om sjukhuset. SLL har genomfört 17 stycken omfattande arbetsmöten med personal från S:t Görans sjukhus. Under hela projekttiden har SLLs och Capios rådgivare träffats löpande avseende informationsinlämningen och planering av försäljningen av sjukhuset till SLL.

I övrigt ber vi att få hänvisa till SLL som har varit ansvarig för upphandlingen.

Thomas Berglund Koncernchef Capio AB

Kontakt: Linda Wallgren Informationsansvarig, Capio AB Telefon: 031-732 40 16