2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capios europeiska företagsrådsmöte (EWC) 2012

Kvalitet enligt Capio-modellen samt omförhandling av Capios företagsrådsavtal enligt de nya EU-direktiven, stod i fokus på Capios sjunde europeiska företagsrådsmöte som hölls den 22-23 maj 2012 i Stockholm.

Ämnen som presenterades och diskuterades under mötet var:

  • Capio-modellen i praktiken
  • Koncernens och affärsområdenas utveckling och resultat
  • Capio S:t Görans sjukhus efter upphandlingen
  • Sex trender inom europeisk sjukvård
  • Att arbeta med kvalitet
  • Omförhandling av Capios europeiska företagsrådsavtal
  • Möjligheter att ytterligare förbättra dialogen mellan ledning och medarbetare på olika nivåer.

- Med utgångspunkt i Capio-modellen har vi en bra grund för att utveckla verksamheten vidare mot fortsatt hög kvalitet som kommer våra patienter till nytta. Det är ett långsiktigt arbete som kräver ett gemensamt perspektiv och där alla medarbetare har en viktig roll att fylla, säger Thomas Berglund, VD i Capio.

- En aktiv medverkan från medarbetare är en nyckelfaktor för att skapa den höga vårdkvalitet som Capio eftersträvar. Inom ramen för Capios företagsråd diskuterar vi hur vi kan skapa ytterligare delaktighet i företagets utveckling och processer och hur detta på bästa sätt kan spridas till alla verksamheter och nivåer i organisationen, säger Kevin Thompson, fackförbundet Kommunal och facklig rådsordförande.

Direktivet för europeiska företagsråd omfattar företag med minst 1 000 medarbetare inom EU varav minst 150 medarbetare i två EU-medlemsländer. Capio är ett av de få sjukvårdsföretag som har tagit initiativet till att bilda ett europeiskt företagsråd. Syftet är att erbjuda ett forum för information och diskussion om frågor rörande företagets utveckling och resultat såväl som framtidsutsikter.

Den pågående omförhandlingen av Capios företagsrådsavtal följer av de nya EU-direktiven som syftar till ökad dialog mellan ledning och medarbetare, oavsett nivå i företaget. Nya inslag i avtalet är bland annat höjda krav på information och samråd mellan ledning och medarbetare.

Mötet bestod av medarbetare från Capio och fackförbund representerande medarbetare i olika länder. Arbetstagarrepresentanter som deltog i motet var Bengt Sparrelid, Kevin Thompson och Julia Turner från Sverige, Johannes Heuer och Melanie Steffens från Tyskland, Michèle Goya och Mercédes Verdier från Frankrike. Capio representerades av Thomas Berglund, Sveneric Svensson, Catherine Viatge, Brita Bramberg, Linda Wallgren och Monica Angervall.

Diskussioner har ägt rum i en miljö präglad av förtroende och öppenhet. Nästa ordinarie Capio EWC-möte planeras till hösten 2012.

Stockholm, den 4 juni 2012

För information, kontakta:

Kevin Thompson   Rådsordförande; Capio EWC  Telefon: 070-484 56 05   E-post: kevin.thompson@capiostgoran.se 

Thomas Berglund VD och koncernchef, Capio Telefon: 0733-88 86 00