2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio publicerar årsöversikt 2011

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, publicerar svensk årsöversikt för 2011.

I Capios årsöversikt 2011 presenteras ett antal betydelsefulla händelser under året – för Capio, men framför allt för Capios patienter.

Sjukvården är en angelägen fråga – för alla. Det visar inte minst den debatt som förs om vårdens förutsättningar och innehåll. Capios utgångspunkt är enkel, vi har som enda uppgift att utföra en god vård av hög kvalitet och tillgänglighet för våra patienter i de delar av sjukvården som vi har anförtrotts ansvaret för.

Vår målsättning, att alltid erbjuda sjukvård av hög kvalitet, driver oss att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Detta skapar värde för varje enskild patient och bidrar till förnyelse av sjukvården. I årsöversikten beskriver vi närmare hur våra metoder och modeller ser ut och hur de fungerar i praktiken. 

– Långsiktighet i såväl arbetsmetoder, organisation och ledning som i de yttre förutsättningarna för sjukvården är avgörande för hur väl vi lyckas. Inte bara inom Capio, utan inom sjukvården i stort både i Sverige och Europa, säger Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio.

För beställning av tryckta exemplar, välkommen att kontakta oss på info@capio.se.

Årsöversikten i engelsk version kommer att finnas tillgänglig på www.capio.com i början av juni och kommer även att kompletteras med fransk och tysk språkversion.

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB Telefon: 0733-88 86 00

Linda Wallgren, Informationsansvarig, Capio AB Telefon: 031-732 40 16 

Årsöversikt 2011, svensk version