2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Tidningsklipp

Exempel på tidningsklipp i pressen från 2009-2013.

2013

Rätt att låta proffsen vara proffs (Folkbladet.nu 2013-11-16)
"Genom att städningen sköttes i egen regi har ett övergripande arbete genomförts för att förhindra bakteriespridning. På Capio St Görans sjukhus är det helt enkelt inte bara läkare och sjuksköterskor som räddar liv, det gör även städpersonalen."

S:t Göran kämpar med tops istället för svärd (Pesto Silvestri blogg 2013-11-16)
"Det är bra att S:t Görans sjukhus i detta fallet visar hur man kan komma till rätta med "sjukhus-snusket . Det ska bli intressant att se om det ger avtryck i en minskning av vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI är ett av flera problemområden inom sjukvården, och följaktligen ett av flera områden där jag som landstingspolitiker vill bidra till ökad patientsäkerhet."

Städning en viktig del i patientsäkerhetsarbetet (Kvalitetsmässan 2013)
"På Capio S:t Görans Sjukhus är städning en viktig del i patientsäkerheten. Därför har vi valt, som långsiktig strategi, att behålla städning och annan vårdnära service inom Sjukhuset och utveckla den som en del av vården. Det betyder att vi ser att god städning, liksom all annan vårdverksamhet, måste bygga på vetenskaplig evidens och standardiserade arbetssätt. Därför har vi fastslagit gemensamma städrutiner för sjukhuset med utgångspunkt i hygienkrav som fastställts av vår hygienkommitté och medicinsk expertis."

Referensblad Pitney Bowes (2013)
"Capio S:t Görans Sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna i centrala Stockholm. Akut-mottagningen har omkring 77 000 patientbesök per år, vilket gör S:t Göran till ett av Sveriges största akutsjukhus. Men sjukhuset är också speciellt på så sätt att det har en privat ägare och drivs som ett aktiebolag. Man lägger stor vikt vid att använda alla resurser så effektivt som möjligt och arbetar enligt lean-principer."

Capio St Göran – exempel på bra sjukhusstädning (Cleannet 2013)
"På sjukhuset Capio St Göran i Stockholm är det hygien som – i varje läge och i varje enskild lokal – avgör exakt hur städningen ska ske. Städningen sker i egen regi med egen personal vilket, allt sammantaget ger rena lokaler, minskad mängd infektioner och stoltare personal."

Food Diagnostics ett fullmatat halvdagsseminarium i Stockholm för renare och säkrare vård (2013-06-11)
"Bristfällig städkvalité är ett stort problem inom vården. Det ger dålig miljö, otrivsel, risk för smittspridning och ökade vårdkostnader. Därför behövs smarta, kostnadseffektiva metoder för att nå genombrott i vårdhygienen."

2012

Vi vill se ny städmodell (Socialdemokraterna SLL 2012-12-12)
"-Vi underkänner inte städbolagens ansträngningar eller möjligheter, men konstaterar att det inte gått att integrera den upphandlade städningen med vårdavdelningarnas normala ansvar och hygienrutiner. S:t Görans sjukhus har en avsevärt lägre andel fall av vårdrelaterade infektioner jämfört med de sjukhus som handlar upp städningen externt, säger Dag Larsson."

Här mäts halten av bakterier (DN 2012-12-12)
"S:t Görans sjukhus i Stockholm minskade sina vårdrelaterade infektioner när man började städa varje dag. Nu kontrolleras bakteriefloran varje månad med mätare. –Städhygien och vårdhygien går hand i hand, säger enhetschef Jimmy Björkman."

Rena lokaler och stolt personal med städning i egen regi på Capio S:t Göran (Rena Rum 2012-12-10)
"Den som tror att den kan städa har inte gått runt med Nabil Mouatakef på sjukhuset där han arbetar som sektionsledare med ansvar för städning på, Capio S:t Görans Sjukhus. ATP-mätaren han bär med sig ser smuts och bakterier där andra bara ser perfekt rena ytor. Den används för att ge besked om det blev rent eller inte ur ett smittskyddsperspektiv, vilket är en del av sjukhusets städrutiner numera."

Städning är en del av patientsäkerheten! (Rena Rum 2012-09-28)
"-Det betyder också att vi ser att god städning, liksom all annan vårdverksamhet, måste bygga på vetenskaplig evidens och standardiserade arbetssätt. Därför har vi fastslagit gemensamma städrutiner för sjukhuset med utgångspunkt i hygienkrav som fastställts av vår hygienkommitté och medicinska expertis."

Snabba hygienmätningar kan spara miljarder (Rena Rum 2012-08-30) "-Genom ATP-mätningar får vi mycket enkelt och snabbt ett siffervärde på om städningen skett på rätt sätt, berättar Jimmy. Ett annat område där instrumentet visat sina fördelar är vid utbildning av personalen. -Vi kan nu föra en konstruktiv dialog med personalen på ett enkelt sätt och på så vis höja kvaliteten."

De hittar smuts där det är skinande rent (Dagens Medicin 2012-08-15)
"Efter systematiska mätningar på olika ställen och i olika typer av lokaler har specifika gränsvärden för olika ytor tagits fram. –Det är inte antalet bakterier som mäts utan ATP som finns i alla celler. Höga värden tyder på att det finns mycket grogrund för bakterietillväxt, säger Patrik Almskär, städledare."

Vårdhygien i nytt ljus (Food Diagnostics 2012-07-09)
"På Capio S:t Görans akutsjukhus i Stockholm har man börjat använda den handhållna ATP-mätaren SystemSURE Plus för att bättre kunna mäta och styra sin rengöring. Tekniken är etablerad inom livsmedelsindustrin sedan flera år och nu introduceras den inom vården."

2011

Snuskiga sjukhus borde tvingas att betala självrisk (DN 2011-12-08)
”Norrtälje sjukhus städar i egen regi, men minst lika intressant är att privata Capio S:t Görans sjukhus valt att självt sköta städningen. De menar att det är lättare att styra vem som ska städa vad och när och hur detta ska göras med en egen bemanning än att försöka specificera allt i ett avtal.”

Möte med hälso- och sjukvårdsministern Göran Hägglund (Kommunals ordförande Annelie Nordströms blogg 2011-11-29)
"Skulle alla sjukhus, bara i Stockholms läns landsting, följa S:t Göran och lyckas med en förbättring av hygien och komma ner på samma nivå i vårdrelaterade infektioner skulle 180 vårdplatser kunna frigöras."

Motion av Helene Hellmark Knutsson m.fl. om att göra sjukvården ren, fräsch och säker (Socialdemokraterna SLL 2011-10-06)
"Inom Stockholms läns landsting finns ett par vårdgivare som utmärker sig starkt positivt när det gäller låga nivåer av vårdrelaterade infektioner. I diagram två nedan syns andelen vårdrelaterade infektioner i procent hos samtliga akutsjukhus i Stockholms läns landsting, och där Capio S:t Görans Sjukhus tillsammans med Norrtälje sjukhus utmärker sig starkt positivt."

Satte grenser og tok kontroll (Renholdsnytt 2011-06-23)
”Dataprogrammet fungerer veldig bra når det gjelder å synliggjøre hvor behovene ligger og hvor vi kanskje gjør litt for mye, sier Patrik Almskär."

Moderna funktionella kläder för vårdpersonal (Svensk Leverantörstidning juni 2011)
”Det privatägda akutsjukhuset Capio S:t Göran, beläget på Kungsholmen i Stockholm, har tillsammans med Textilia tagit fram en egen klädkollektion som andas professionalism och förnyelse.” 

På S:t Görans Sjukhus är städningen en del av vården (MT Kommunal 2011-06-08)
"Alicja Feldman anser att städpersonalen blivit mer respekterad sedan det gjordes en gränsdragningslista om vad städ och vårdpersonalen ska göra.– Vi tycker att städhygien och vårdhygien är en gemensam sak, säger Jimmy Björkman."

2010

Damm och smuts gör sjukhus farliga (Aftonbladet debatt 2010-08-19)
"Men det finns positiva föredömen som visar på hur städningen kan förbättras. Det privata akutsjukhuset Capio S:t Göran har inte fallit i fällan att separera städningen från vårdarbetet. S:t Görans sjukhus har valt att sköta städningen själva. Sjukhuset har ansett att det är lättare att med egen bemanning styra vem som ska städa vad och när och hur detta ska göras. Man har också tydliggjort att all vårdpersonal har ett ansvar för städningen."

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker (Socialdemokraterna SLL 2010-08-19)
"Det behövs smartare och bättre metoder för att få bort smutsen och därigenom risken för onödig bakterispridning och vårdrelaterade infektioner på sjukhusen. Men hjulen behöver inte uppfinnas två gånger. Det privata akutsjukhuset, Capio S:t Göran, i Stockholms läns landsting har redan ett framgångsrikt arbetssätt för bättre städning som vi vill att fler vårdgivare tar efter med syftet att minska antalet vårdrelaterade infektioner."

2009

UV-ljus på Capio S:t Görans Sjukhus (Uvisable 2009-08-10)
"I Sverige var Capio S:t Görans Sjukhus först med att ta hjälp av UV-ljus för att kontrollera rengöring och städning."