Kvalitetsredovisning 2014

Sedan 21 år har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Görans Sjukhus skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta vårdutvecklare Anna Zerne på telefon: 08-5870 1000. 

 

Akutkliniken

Resultat akuten (PDF)

Verksamhetsblad:
Akutkliniken (PDF)  

Läs mer om kliniken

Anestesikliniken

Fysiologiska kliniken

Kirurgkliniken

Resultat kirurgen (PDF)

Verksamhetsblad:
Akutsektionen (PDF)
Bröstcentrum (PDF)
Kirurgkliniken (PDF)
NGI (PDF)
ÖGI (PDF) 

 Läs mer om kliniken

Medicinkliniken

Neurologiska kliniken

Ortopedkliniken

Röntgenkliniken

Resultat röntgen (PDF)

Verksamhetsblad:
Röntgenkliniken (PDF)  

Läs mer om kliniken

ServiceGruppen

Verksamhetsblad:
ServiceGruppen (PDF) 

Läs mer om kliniken

Smärtkliniken

Specialistgrupper