2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning 2014

Sedan 21 år har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Görans Sjukhus skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta vårdutvecklare Anna Zerne på telefon: 08-5870 1000. 

 

Akutkliniken

Resultat akuten (PDF)

Verksamhetsblad:
Akutkliniken (PDF)  

Läs mer om kliniken

Anestesikliniken

Fysiologiska kliniken

Kirurgkliniken

Resultat kirurgen (PDF)

Verksamhetsblad:
Akutsektionen (PDF)
Bröstcentrum (PDF)
Kirurgkliniken (PDF)
NGI (PDF)
ÖGI (PDF) 

 Läs mer om kliniken

Medicinkliniken

Neurologiska kliniken

Ortopedkliniken

Röntgenkliniken

Resultat röntgen (PDF)

Verksamhetsblad:
Röntgenkliniken (PDF)  

Läs mer om kliniken

ServiceGruppen

Verksamhetsblad:
ServiceGruppen (PDF) 

Läs mer om kliniken

Smärtkliniken

Specialistgrupper