2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning Q2 2017

För första gången presenterar vi Capio S:t Görans kvalitetsredovisning även halvårsvis, till och med andra kvartalet (Q2) 2017, som en del i vårt ständiga förbättringsarbete.

Här hittar du redovisning för våra kvalitetsresultat i diagnosflöden, verksamhetsblad samt beskrivning av genomförda och planerade kvalitetsaktiviteter. 

De dokument som listas nedan är uppdaterade för Q2 2017. Vissa dokument som t.ex patientsäkerhetsberättelse redovisas enbart på helårsbasis. Senaste version av dessa finns i Kvalitetsredovisning 2016.

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta verksamhetsutvecklare inom kvalitet Anna Zerne på telefon: 08-5870 1000.