2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning 2017

Här hittar du patientsäkerhetsberättelse och sjukhusgemensamma kvalitetsresultat för 2017.

Här finns även redovisning för våra kvalitetsresultat i diagnosflöden, verksamhetsblad samt beskrivning av genomförda och planerade kvalitetsaktiviteter. 

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. 

För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta verksamhetsutvecklare inom kvalitet Anna Zerne på telefon: 08-5870 2067.