Kvalitetsredovisning 2017

Här hittar du patientsäkerhetsberättelse och sjukhusgemensamma kvalitetsresultat för 2017.

Här finns även redovisning för våra kvalitetsresultat i diagnosflöden, verksamhetsblad samt beskrivning av genomförda och planerade kvalitetsaktiviteter. 

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. 

För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta verksamhetsutvecklare inom kvalitet Anna Zerne på telefon: 08-5870 2067.