Kvalitetsredovisning 2016

Sedan 24 år har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Görans Sjukhus skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

Årets nyhet är att CStG introducerar redovisning av resultat och kvalitetsarbete även ur ett vårdförlopp ur antingen ett diagnosflödes perspektiv eller perspektiv från en enhet.

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta vårdutvecklare Anna Zerne på telefon: 08-5870 1000.