2019-06-18, 16:27

På grund av störningar i Tele2:s nät kan det vara svårt att nå vissa telefonnumer på sjukhuset per telefon. Felsökning och åtgärder pågår. 

Kvalitetsredovisning 2012

Sjukhusgemensamt

Akutkliniken

Anestesikliniken

Kirurgkliniken

Medicinkliniken

Ortopedkliniken

Röntgenkliniken


ServiceGruppen

Smärtkliniken

Specialistgrupper