Kvalitetsredovisning

För oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vara öppna med våra kvalitetsresultat och hur vi arbetar, och kvalitetsredovisningen är ett viktigt verktyg i det. Under 2018 börjar vi därför publicera löpande uppdateringar av kvalitetsresultat inom ett antal utvalda flöden på vår hemsida

Här hittar du ett urval av våra senast uppdaterade kvalitetsresultat 2018 för Capio S:t Görans sjukhus. Klicka på rubriken på respektive flöde för att läsa mer.  I menyn till vänster hittar du våra årliga kvalitetsredovisningar, med detaljerade beskrivningar av våra flöden och vår verksamhet. 

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta verksamhetsutvecklare inom kvalitet Anna Zerne på telefon: 08-5870 2067. 

DimensionQPIResultat 2016Resultat 2017Resultat Q1 2018Genomsnitt Sverige/SLLMål
CROM Sjukhusvårdad mortalitet 1,8% 1,7% 1,6 %  Trend
CROM Förvärvade vårdrelaterade infektioner (VRI) 3,2% 3,9% 3,1% 6% (2017) <3,7%
CROM Förvärvade trycksår, grad 2-4 1% 1,5% 1,4% 3,4% (2017) <1%
CROM Oplanerad återinläggning på sjukhuset inom 7 dagar 4,7% 4,1% 3,2 % - <3,8%
PREM Patientnöjdhet - Helhetsintryck 89% 87% 88,4% (2016) 80%
PREM Patientnöjdhet - Tillgänglighet 88,6% 88% 88,1% (2016) 84%

DimensionQPIResultat 2016Resultat 2017Resultat Q1 2018Genomsnitt Sverige/SLLMål
Process Vistelsetid vid Akutmottagning under 4 timmar 77% 78%  70,4% 57 % (2017) 78
DimensionQPIResultat 2016Resultat 2017Resultat Q1 2018Genomsnitt Sverige/SLLMål
CROM Endast en operation pga tilräckliga marginaler 94% 96%  - 91% (2017) >Genomsnitt
Process Median tid från diagnos till operation 28 dagar 34 dagar  30 dagar  - <26 dagar
PREM Patientnöjdhet - Respekt och "Bemötande" 91% 87% - - -
DimensionQPIResultat 2016Resultat 2017Resultat Q1 2018Genomsnitt Sverige/SLLMål
CROM Andel av patienter med Diabetes typ 1 som har antihypertensiv behandling som uppnår blodtryck <140/85 81% 80%  69,9% 74,7% (2016) >Genomsnitt
CROM  Diabetespatienter med HbA1c(andel > 70 mmol/mol) 15% 15%  16,6% 20,3% (2016) <Genomsnitt
PREM Patientnöjdhet - Respekt och "Bemötande" 93% 94% - - -
PROM Patientrapporterade episoder av markant lågt blodsockervärde de senaste 2 åren 1,9% 2%  -  -  <1,9%
DimensionQPIResultat 2016Resultat 2017Resultat Q1 2018Genomsnitt Sverige/SLLMål
CROM Restenosering efter PCI  1,6% 0,3 %  0,5% <2,5% (2017) <Genomsnitt
CROM Swedeheart kvalitetsindex - rankning  -  1  -  -  
Process Sekundärprevention vid Akut koronart syndrom - Blodtryck 140/90 - 1-års uppföljning  78,9%  84,8%  80,2%  -  75%
PREM Patientnöjdhet -  personalen bemötte mig med medkänsla och omsorg - - 100% - -
DimensionQPIResultat 2016Resultat 2017Resultat Q1 2018Genomsnitt Sverige/SLLMål
CROM Komplikationer inom Obesitaskirurgi  5,2% 7%  2,5% 11,6% (2016) <  Genomsnitt
CROM Reoperationer av Obesitas  inom 30 dagar  0,9% 0,6%  - 2,8% (2016)  <  Genomsnitt
CROM Anastomosläckage inom Obesitaskirurgi 0% 0,6%  0% 0,9% (2016)  <  Genomsnitt
Process Rapporterade Obesitaskirurgi till SOReg som opererades 2016 100% 100%  100 % - 90%