2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning

För oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vara öppna med våra kvalitetsresultat och hur vi arbetar. Kvalitetsredovisningen är ett viktigt verktyg i det.

I den hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter. 

Du hittar också analys av resultat samt beskrivningar av pågående och planerade förbättringsarbeten och projekt inom våra patientflöden.

I menyn till vänster hittar du kvalitetsredovisningar för tidigare år, med detaljerade beskrivningar av våra flöden och vår verksamhet. 

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta verksamhetsutvecklare inom kvalitet Anna Zerne på telefon: 08-5870 2067.