2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitet & patientsäkerhet

Kvalitet och patientsäkerhet vid Capio S:t Görans Sjukhus.

Vid Capio S:t Görans Sjukhus driver vi ständigt utvecklingen av sjukvårdens arbetssätt framåt och förbättrar förutsättningarna för våra patienter både före, under och efter sjukhusvistelsen. Vårt mål är att ge alla patienter en högkvalitativ, patientsäker och effektiv sjukvård. Vi ser att ett välfungerande, systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för hög patientsäkerhet och för oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vi har ett system där vi varje dag, som en del av vårt arbete, synliggör och löser de problem som uppstår. Alla medarbetare har därför två jobb – dels att ge vård och dels att förbättra våra arbetssätt. Genom ett proaktivt arbete och standardisering av vårdprocesser, med minskade variationer som följd, ökar vi patientsäkerheten.

Genom kontinuerligt förbättringsarbete och patienternas delaktighet förenar vi vård, kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. För vidare information och resultat hänvisar vi till vår kvalitetsredovisning och patientsäkerhetsberättelse samt till resultaten i Öppna jämförelser som bygger på vårt deltagande i de nationella kvalitetsregistren. I patientsäkerhetsberättelsen hittar du våra prioriterade aktiviteter för året.

Våra patienter bidrar till vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Genom deltagande i kvalitetsregister och genom att vi regelbundet gör interna kvalitetsuppföljningar bidrar du som patient till utveckling av vården. All journaldata hanteras enligt patientdatalagen och strikta integritetskrav.

Om du som patient vill avstå från deltagande i de nationella kvalitetsregistren kontaktar du vår patientvägledare.