Ultraljudsakademin

Capio S:t Görans Ultraljudsakademi är en sjukhusövergripande organisation vars syfte är att kvalitetssäkra och standardisera användandet av patientnära ultraljud, på engelska Point-of-care ultrasound (POCUS).

Övergripande är Ultraljudsakademins fokusområden: kliniskt utövande av POCUS, utbildningsprogrammet, tekniska lösningar och standard för bilddokumentation. 

Utbildningsprogrammet

Ultraljudsakademin erbjuder under höst och vår ett utbildningsprogram inom patientnära ultraljud nivå 1. Det finns inga krav på tidigare kunskap eller färdighet om patientnära ultraljud för att få ansöka. Utbildningsprogrammet är ca 4 månader långt och i slutet förväntas man kunna klara av en examination som medför att man blir lokalt examinerad. 

Mer information om Utbildningsprogrammet och ansökan till detta

Kontaktuppgifter

Ordförande Fredrik Hallgren
Specialist, Anestesi och intensivvård

Ordförande Björn Kolsrud (fr. HT 2019), 
Specialist, Internmedicin och Akutsjukvård

Vice ordförande Mina Voghera,
ST-läkare, Internmedicin

Det här gör vi

  • Utbildningsprogram
  • Audits
  • AT-utbildning
  • POCUS-rond

Aktiviteter

  • Öppen gästföreläsning med Vicki Noble 19 september. Mer info kommer.