2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ultraljudsakademin

Capio S:t Görans Ultraljudsakademi är en sjukhusövergripande organisation vars syfte är att kvalitetssäkra och standardisera användandet av patientnära ultraljud, på engelska Point-of-care ultrasound (POCUS).

Övergripande är Ultraljudsakademins fokusområden: kliniskt utövande av POCUS, utbildningsprogrammet, tekniska lösningar och standard för bilddokumentation. 

Utbildningsprogrammet

Ultraljudsakademin erbjuder under höst och vår ett utbildningsprogram inom patientnära ultraljud nivå 1. Det finns inga krav på tidigare kunskap eller färdighet om patientnära ultraljud för att få ansöka. Utbildningsprogrammet är ca 4 månader långt och i slutet förväntas man kunna klara av en examination som medför att man blir lokalt examinerad. 

Mer information om Utbildningsprogrammet och ansökan till detta

Ultraljudssymposium med Robert Arntfield

Kontaktuppgifter

Ordförande Björn Kolsrud 
Specialist, Internmedicin och Akutsjukvård

Vice ordförande Mina Voghera,
ST-läkare, Internmedicin

Vice ordförande Karolina Boëthius
ST-läkare, Internmedicin

Du kan nå oss på vår gemensamma mailadress:ultraljudsakademin@capiostgoran.se

Det här gör vi

  • Utbildningsprogram
  • Audits
  • AT-utbildning
  • POCUS-rond