2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kontakta oss

Som patient kan du få råd och stöd också genom en patientförening. Genom att kontakta patientföreningen kommer du i kontakt med andra patienter. Här följer en lista på patientföreningar i Stockholm för de sjukdomstyper som vi behandlar på Capio S:t Göran.

Afasiföreningen

Astma- och allergiförbundet

Blodcancerförbundet

Bröstcancerföreningen Amazona

Epilepsiföreningen

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Föreningen för barn, unga & vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Migränförbundet

Neuroförbundet

Personskadeförbundet RTP

Psoriasisföreningen i Stockholm

Reumatikerförbundet Stockholm

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet för leversjuka

Storstockholms diabetesförening

Stroke-Föreningen i Stockholms län

STROKE - Riksförbundet