2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Information for patients

As an emergency patient you are always welcome at our hospital, no matter your nationality or where you live. For planned care such as operations all residents of the Stockholm County area are welcome seek remittance with us.

Planned care for non-Swedish nationals residing outside of Stockholm County is provided through Stockholm Care, for more information see Stockholm Care.