2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Gastric sleeve

Information om gastric sleeve-operation med titthålsteknik.

Operationen påbörjas med titthålsteknik, och vi använder fem ingångsöppningar via bukväggen. Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Buken öppnas då via ett snitt från nedre delen av bröst­benet till naveln.

Magsäcken lösgöres från större delen av sin infästning. Magsäcken delas sedan på längden (se bild ovan) och ungefär 70 procent  av magsäcken tas bort och volymen minskar således betydligt. Nedre magmunnen blir intakt. Den lösgjorda delen av magsäcken tas ut via en av öppningarna i bukväggen.

Det som tas bort av magsäcken är den del i vilken en stor del av ett hungerhormon, som heter ghrelin bildas. Minskad ghrelinnivå i blodet tror man bidrar till viktminskningen vid denna metod.

Gastric sleeve är en tekniskt något enklare operation än gastric bypass. 

Anatomiska följder av gastric sleeve

 • C:a 70 procent av magsäcken tas bort från kroppen.
 • Gastroskopi av kvarvarande magsäck och tolvfingertarm är möjlig.
 • Viss risk för refluxbesvär (sura uppstötningar).
 • Gallgångssten går att behandla via gastroskopi.
 • Tunntarmarna kopplas inte om.
 • Kan göras om till gastric bypass.
 • Mindre risk för dumping (se sidan 18) då nedre magmunnen är intakt.
 • Lämplig operation vid sammanväxningar i buken efter tidigare ­operationer.

Nackdelar med gastric sleeve

 • Om eventuellt läckage skulle uppstå kan det vara svårläkt.
 • Inte lämpligt vid reflux (sura uppstötningar)
 • Sannolikt något mindre viktnedgång än vid gastric bypass.
 • Anatomin går inte att återställa.