2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Till dig som har benskörhet (osteoporos)

Benskörhet är ett tillstånd som är behandlingsbart och med behandling minskar risken för framtida frakturer.

Utredning av benskörhet sker normalt via husläkare och är ingen akut utredning utan utförs i lugnt skede. Insättande av behandling påverkar inte läkningen av din aktuella fraktur.

Om du redan behandlas med mediciner mot benskörhet kan det vara aktuellt att diskutera en justering av mediciner tillsammans med din husläkare.

Vi rekommenderar dig således ta upp diskussion med din husläkare för eventuell utredning.