2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Axelfraktur

Bakgrund

Benbrott kring ledkulan i axelleden är en av de vanligaste frakturerna. De flesta patienter som drabbas är äldre och har benskörhet. Yngre kan dock drabbas efter kraftiga olycks­fall. Majoriteten av dessa benbrott (frakturer) har liten felställning och får självläka, men vid större grad av felställning är operation nödvändig.

Symptom

Uttalade smärtor och svullnad kring axelleden. Det blir oftast ett väldigt stort blåmärke på arm och bröstkorg efter några dagar. I vissa fall kan nerverna ut i armen skadas så att det är svårt att röra handen och fingrarna. Det finns även risk för att blodcirkulationen kan påverkas.

Orsak

Skadan uppstår vid ett olycksfall, oftast ett fall där man landar på axelleden eller tar emot sig med armen.

Vem drabbas

Alla kan drabbas, även barn. De flesta är dock kvinnor över 70 år med viss grad av benskörhet

Vad kan jag göra själv

Vid misstanke om fraktur bör man uppsöka läkare akut för att få axelleden röntgad. Under transporten till sjukhus kan det vara skönt att ha armen i en mitella.

Vad kan primärvård/sjukgymnast göra?

I det akuta skedet bör en läkare undersöka axelleden och beställa en röntgen för att se om det finns en fraktur/benbrott. Sjukgymnasten har en viktig uppgift när det gäller rehabiliteringen efter skadan när frakturen läkt.

Vad kan ortopedspecialist göra?

Efter undersökning av axeln/armen görs en vanlig röntgen och i mer komplicerade fall även en skiktröntgen (datortomografi). Nervfunktion och blodcirkulation i armen kontrolleras.

Vid liten felställning och stabil fraktur (75-80 % av fallen) sätter man på ett s.k. collar-cuff bandage (mitella-liknande) som man använder de första veckorna. Det ger en viss smärtlindring och skapar förutsättningar för att brottet ska läka. Smärtan kan vara mycket uttalad och ofta morfinkrävande. I regel görs ett återbesök med röntgen efter 10-12 dagar för att se att felställningen inte ökat. Efter 2-3 veckor börjar brottet att läka ihop och sjukgymnastik kan påbörjas. Det tar dock 6-7 månader innan armen börjar fungera litet mer normalt. En viss grad av smärta och stelhet kvarstår livet ut i många fall.

Vid mer komplicerade frakturer rekommenderas operation. Operation innebär att frakturen lagas och fixeras med en metallplatta eller liknande. Dock kan det bli nödvändigt att ersätta axelleden med en konstgjord led i de mest komplicerade fallen. Operationen görs om möjligt inom 1 vecka efter skadan

Risker

Alla operationer innebär risker för allmänna komplikationer och komplikationer från operationsområdet såsom t.ex. infektion och nervskador. Det händer också att benbrottet inte läker utan man får göra ytterligare operationer för att få benet att läka ihop

Förväntat resultat

De frakturer som har liten felställning läker oftast på 4-5 månader, men det är trots intensiv sjukgymnastik svårt att återfå samma funktion som fanns före olyckan. I regel kvarstår viss smärta och stelhet. Framför allt om man är litet äldre när man drabbas av denna skada. De mer komplicerade frakturerna som opereras kan ibland ge väldigt bra resultat, men ibland kvarstår en betydande stelhet efter rehabiliteringen.

Sjukskrivning

De flesta patienterna är pensionärer. Yngre som drabbas får räkna med ganska lång sjukskrivning. Vid kontorsarbete minst 6-8 veckor och vid tyngre arbeten ibland 4-6 månader.