2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Underbensfraktur

Symtom
Frakturen är belägen nära mitten av underbenet och engagerar inte knäled eller fotled. Smärta och instabilitetskänsla från denna region är de vanligaste symtomen.

Orsak
Underbenet har ofta utsatts för ett kraftigare våld, t.ex. vid idrott eller trafikolycka.

Vem drabbas
Alla kan drabbas, hos yngre efter kraftigt yttre våld och hos äldre efter lindrigare våld.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Att följa sjukgymnasternas instruktioner och att tidigt aktivt engagera sig i rehabiliteringen betyder mycket för slutresultatet.

Behandling
Exempel på faktorer som påverkar val av behandlingsmetod är frakturläge, stabilitet, ålder och patientens önskemål.

Ej operation
Oftast frakturer med en mindre felställning. Frakturen skyddas med ett gips i ca 10-12 v. I regel helbensgips (från lår till fot) i 6 v och sedan underbensgips (från knäled till fot) i 6 v. Återbesök med röntgen för kontroll av frakturläge och läkning. Om tvär fraktur tillåts direkt fri belastning till smärta, i annat fall partiell belastning. Efter avgipsning tar det ofta ytterligare 8-12 v att återfå bra styrka och funktion i benet.Operation

Oftast frakturer med större felställning eller om patienten uttrycker en önskan om att snabbare kunna belasta benet och rörelseträna. Frakturen fixeras med en märgspik som träs in genom en mindre öppning i anslutning till knäleden. Om vadbenet också är av fixeras det ibland med platta och skruvar. Efter operationen behöver man inte gips och får genast börja rörelseträna. Graden av belastning varierar efter operation men ibland tillåts direkt full belastning och generellt kan man säga att man kan belasta tidigare jämfört med gipsbehandling.

Risker
Sårläkningskomplikation/infektion hos ett fåtal och viss risk för frakturläkningsproblem. Blodpropp i vaden kan förekomma men risken minimeras med blodförtunnande sprutor. Varningssignaler för blodpropp är feber och ökande svullnad eller smärta i vaden eller låret. Om det finns tecken till infektion eller blodpropp bör man genast uppsöka läkare.

Förväntat resultat
Skadan är ofta förenad med någon form av restsymptom och man kan inte räkna med att bli fullt återställd.

Sjukskrivning / rehabilitering
Om man har ett fysiskt tungt arbete krävs ofta sjukskrivning upp till 12 v, men om man har ett mindre fysiskt krävande arbete räcker det ofta med ca 2 v sjukskrivning.