2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Tumbasartros

Orsak och symtom
Tumbasartros är en sjukdom som gör att brosket i tumbas­leden börjar svikta och tappa höjd vilket ger smärta, svaghet och svullnad från leden. Många beskriver svaghet och smärta exempelvis när man lyfter ett mjölkpaket.

Orsaken till ledsvikten är inte helt klarlagd men ärftlighet finns samt ett visst samband med tyngre yrken och tidigare skador och frakturer i tummen. Artrosen utvecklas sakta över flera år. Sänkningen av brosket kan ses på röntgen. Ofta förekommer en samtidig inflammation i tumbasleden,vilket kan upplevas som en svullnad och värmeökning över området.

Vem drabbas
Alla kan få tumbasartros men det är mest kvinnor över 45 år som drabbas.

Vad kan jag göra själv?
Ledsänkningen är kronisk men kan gå in i långa faser av besvärsfrihet med ex. tumskydd eller byte av arbets­uppgifter. En handterapeut kan ge tips och hjälpa till med olika tumskydd.

Receptfria smärtlindrande tabletter eller smärtlindrande gel är bra att ta när det är som värst.

Behandling hos husläkare
Din husläkare kan hjälpa till med utredning och eventuell röntgen samt hjälpa till med recept på lämplig smärt­lindrande eller antiinflammatorisk medicinering.En del husläkare kan även ge en injektion med cortison i leden.

Behandling hos ortoped eller handkirurg
Om smärtan och svagheten blir ohållbar även med ovan nämnda hjälpmedel kan din husläkare skriva en remiss till ortoped/handkirurg för bedömning avseende operation eller cortisoninjektion.

Injektion med cortison slår oftast effektivt ut inflammationen i leden under flera veckor eller månader. Injektionen kan upprepas var tredje månad om den ger gott resultat.

Efter diskussion med ortoped kan det bli aktuellt med operation av tumbasleden. Det finns ett flertal metoder beskrivna men den vi tycker ger bästa resultat är en s.k. interpositionsplastik av tumbasleden vilket går ut på att kirurgiskt ta bort ett ben i leden (Trapezium).

Detta kan oftast utföras som ett dagkirurgiskt ingrepp – d.v.s. man kan gå hem samma dag. Operatioen utföres i s.k. plexus­bedövning vilket gör att endast armen är bedövad. Ibland görs operationen i full narkos.Vilken typ av bedövning/narkos du får kommer du och en narkosläkare att diskutera om före operationen.

Operationen tar cirka 1 timme och efteråt får man ett gips som sitter på i 3 veckor. Därefter tas gipset av hos en handterapeut. Första månaden efter att gipset är borttaget har man en handledsortos/skydd.

Det tar oftast mellan 2 och 6 månader att bli smärtfri i tummen.