2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Tibiaplatåfraktur

Diagnos
Tibiaplatåfraktur (fraktur som engagerar skenbenets ledyta i knäleden)

Symtom
Svullnad och värk från knäleden.

Orsak
Knäleden har utsatts för ett yttre våld som t.ex. vid en fallolycka.

Vem drabbas
Hos yngre efter mycket kraftig våld och hos medelålders och äldre efter lättare våld.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Att följa sjukgymnasternas instruktioner och att tidigt aktivt engagera sig i rehabiliteringen betyder mycket för slutresultatet.

Behandling
Exempel på faktorer som påverkar val av behandlingsmetod är: frakturläget, stabiliteten och ålder.

Ej operation
Bra med ett elastiskt förband över frakturområdet samt att lägga benet i högläge de första dagarna för att motverka svullnad. Frakturen skyddas med en ortos som oftast är helt upplåst och man får direkt påbörja rörelseträning assisterat av sjukgymnast. Man använder kryckor och får inte belasta benet de första 6-8 v. Sedan successivt ökad belastning.

Operation
Operationen görs inom 14 dagar. Ibland är det optimalt att vänta upp till 14 dagar för att mjukdelssvullnaden ska minska inför operationen. Frakturen fixeras med platta och skruvar. Ibland tar vi ben från bäckenskoveln för att skapa extra stöd under ledytan. Sjukhusvistelsen är i regel 2-5 dagar efter operationen. I övrigt avseende belastning, rörelseträning och gips/ortos gäller i princip samma regim som vid "ej operation", se ovan.

Risker
Sårläkningskomplikation/infektion hos ett fåtal och viss risk för frakturläkningsproblem. Blodpropp i vaden kan förekomma men risken minimeras med blodförtunnande sprutor. Varningssignaler för blodpropp är feber och ökande svullnad eller smärta i vaden eller låret. Om det finns tecken till infektion eller blodpropp bör man genast uppsöka läkare.

Förväntat resultat
Skadan är ofta förenad med någon form av restsymtom och man kan inte räkna med att bli fullt återställd.

Sjukskrivning / rehabilitering
Om man har ett fysiskt tungt arbete får man räkna med sjukskrivning minst 12 v, men om man har ett mindre fysiskt krävande arbete räcker det ofta med ca 2 v sjukskrivning.