2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Tarmoperation

Vad innebär en tarmoperation?

Du har planerats för en tarmoperation. Den vanligaste orsaken till ett sådant ingrepp är en elakartad tumör i tarmen. Andra orsaker är inflammation i tarmen eller trängsel efter inflammation.

Hur går operationen till?

Vid operationen tar man bort det tarmavsnitt där tumören, inflammationen eller trängseln sitter. Detta skickas för analys. Vanligen kan man skarva ihop tarmen igen, men ibland behöver man lägga ut tarmen till en stomi, "påse på magen". Operationen sker i narkos. Oftast läggs samtidigt en liten slang in i ryggen, s k ryggbedövning, vilken används för att ge bra smärtlindring efter operationen.

Innan operationen

Vissa mediciner, såsom Trombyl och Waran, behöver man sluta med några dagar innan operationen. Du får i besked om hur det ska gå till av operationssamordnaren, narkosläkaren eller kirurgen.

Är det något du undrar över innan operationen tar du kontakt med operationssamordnaren, se baksidan för telefonnummer.

Tänk redan innan operationen på att informera anhöriga och eventuell hemtjänst om att du ska opereras, för du kan komma att behöva lite extra hjälp den närmaste tiden efter hemkomsten, t ex med matinköp.

Efter operationen

Du kommer få en loggbok där du själv dagligen fyller i dina aktiviteter.

Man kan ha en del smärtor från operationsområdet efteråt och de första dagarna brukar ryggbedövning vara det mest effektiva sättet att kuva dessa. När det gått 2 dagar stängs ryggbedövningen av, det brukar då räcka med smärtstillande tabletter.

Det är viktigt att redan på avdelningen vara uppe och röra på sig så mycket som det går, för att undvika komplikationer. Man brukar kunna börja äta och dricka redan på operationsdagen. Det tar i regel några dagar innan tarmen kommer igång.

Operationsdagens kväll får du en blodförtunnande spruta, för att minska risken för proppar. Du får sedan fortsätta med en sådan spruta dagligen i 10 dagar.

Första dygnet efter operation kommer du ha en urinkateter.

Vanligen kan man lämna sjukhuset 3-4 dagar efter operationen. Tarmen är då igång med gaser, du kan äta och smärtan är under kontroll med läkemedel. Du känner dig kanske inte helt återställd då, men tillfrisknandet påskyndas av att du vistas i din vanliga hemmiljö. Vid hemgång får du recept på smärtstillande tabletter att ta vid behov.

Förbanden

Det yttre, tjockare förbandet tas bort efter ett dygn. Närmast såret sitter sårtejp. Den kan bytas om såret vätskar eller blöder, i annat fall kan den sitta kvar 1-2 v. Därefter kan du själv ta bort den och vara utan förband helt och hållet. För att ärret ska bli så fint som möjligt kan det dock vara bra att fortsätta tejpa såret ett par månader och då byta tejp ca en gång i veckan. Kirurgtejp kan köpas på apotek.

Stygnen tas bort av distriktssköterska på husläkarmottagningen 10-15 dagar efter operationen. Du får ett särskilt meddelande om detta.

Det är normalt att det blir lite blått och svullet i operationsområdet, det går över av sig själv inom några veckor. Vävnaden under såret kan fortsätta kännas lite hård under ytterligare en period, det är en naturlig del av läkningsprocessen.

Om du däremot får ökande värk från operationssåret, eventuellt tillsammans med rodnad, tilltagande svullnad och feber, kan det vara ett tecken på att sårinfektion tillstött. Kontakta då kirurgmottagningen, se baksidan för telefonnummer, alternativt akutmottagningen om det är på jourtid.

Livsföring

Det går bra att duscha redan dagen efter operationen. Låt sårtejpen sitta kvar på såren och torka försiktigt utanpå. Däremot får du inte bada (vare sig badkar, pool, hav eller bastu) på två veckor eller till dess att såren är helt läkta.

Det är viktigt att du håller dig igång och rör på dig efter hemkomsten. Ta vid behov smärtstillande tabletter så att du orkar vara uppe. Vardagsmotion, såsom promenader, ­rekommenderas men undvik att belasta över smärtgränsen.

Det är normalt att tarmen fungerar lite oregelbundet de närmaste veckorna efter en tarmoperation, att avföringen är lösare eller hårdare och/eller oftare än du är van vid. Försök undvika förstoppning genom att äta fiberrikt, dricka mycket och inte vara för stillasittande. Om du inte haft avföring på flera dagar och det känns som att det är stopp i tarmen vill vi att du kontaktar oss.

Någon speciell kost behövs vanligtvis inte, men kroppen mår bättre av att du äter regelbundet frukost, lunch, middag och 2-3 mellanmål jämt fördelat över dagen. Var noga med att tugga maten ordentligt. Vid besvär med gaser undvik att äta större mängd av gasbildande livsmedel t.ex. kål, lök, bönor, ärtor och kolsyrade drycker.

Sjukskrivning

Man blir vanligen sjukskriven 2-4 veckor efter operationen, beroende på vilket yrke man har.

Återbesök

Ca 6 veckor efter operationen får du komma på återbesök till din läkare på kirurgmottagningen för att vi ska se att allting fungerar som det ska. Analysen av det borttagna tarm­avsnittet tar 2-3 veckor och som regel får du en telefontid 3 veckor efter operationen för att få besked.

Om det finns anledning att ge cellgiftsbehandling efter operationen kommer du att kallas till Radiumhemmet, KS Solna, inom 8 veckor. Om du har fått en stomi kommer du också att få återbesök till en stomisköterska.