2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Tarmoperation (titthål)

Om tarmoperation
Du har planerats för en tarmoperation. Den vanligaste orsaken till ett sådant ingrepp är en elakartad tumör i tarmen. Andra orsaker är inflammation i tarmen eller trängsel efter inflammation.

Hur går operationen till?
Vid operationen tar man bort det tarmavsnitt där tumören, inflammationen eller trängseln sitter. Detta skickas för analys. Vanligen kan man skarva ihop tarmen igen, men i enstaka fall behöver man lägga ut tarmen till en "påse på magen", en stomi. Operationen sker i narkos och kommer att ske med titthålsteknik, vilket innebär att det istället för ett större operationssår blir flera mindre. Under operationen fylls bukhålan med koldioxid för att man ska kunna se operationsområdet. Denna koldioxid släpps ut i slutet av operationen.

Innan operationen
Vissa mediciner, såsom Trombyl och Waran, behöver man sluta med några dagar innan operationen. Du får i besked om hur det ska gå till av operationssamordnaren, narkosläkaren eller kirurgen.

Kvällen innan operationen får du en blodförtunnande spruta, för att minska risken för proppar. Du får sedan fortsätta med en sådan spruta dagligen i 10 dagar.

Hur du ska fasta och tvätta dig inför operationen får du mer information om i kallelsen till operationen. Är det något du undrar över innan operationen tar du kontakt med operationssamordnaren, se baksidan för telefonnummer.

Tänk redan innan operationen på att informera anhöriga och eventuell hemtjänst om att du ska opereras, för du kan komma att behöva lite extra hjälp den närmaste tiden efter hemkomsten, t ex med matinköp.

Efter operationen
Man kan ha en del smärtor från operationsområdet efteråt, du kommer att få smärtstillande tabletter för det. Man kan efter en titthålsoperation också få övergående smärtor uppåt axlarna, som en följd av att buken varit fylld av gas.Det är viktigt att redan på avdelningen vara uppe och röra på sig så mycket som det går, för att undvika komplikationer.

Man brukar kunna börja dricka redan på operationsdagen och äta dagen efter. Det tar i regel några dagar innan tarmen kommer igång.

Vanligen kan man lämna sjukhuset 2-3 dagar efter operationen. Du känner dig kanske inte helt återställd då, men tillfrisknandet påskyndas av att du vistas i din vanliga hemmiljö. Vid hemgång får du recept på smärtstillande tabletter att ta vid behov.

Förbanden
Det yttre, tjockare förbandet tas bort efter ett dygn. Närmast såren sitter sårtejp. Den kan bytas om sårent vätskar eller blöder, i annat fall kan den sitta kvar 1-2 veckor. Därefter kan du själv ta bort den och vara utan förband helt och hållet. För att ärren ska bli så fina som möjligt kan det dock vara bra att fortsätta tejpa såren ett par månader och då byta tejp ca en gång i veckan. Kirurgtejp kan köpas på apotek.

Ofta är såren sydda med stygn som kroppen själv löser upp men om du har stygn som ska tas bort görs det av distriktssköterska på husläkarmottagningen 10-14 dagar efter operationen. Du får då ett särskilt meddelande om detta.

Det är normalt att det blir lite blått och svullet i operationsområdet, det går över av sig själv inom några veckor. Vävnaden under såren kan fortsätta kännas lite hård under ytterligare en period, det är en naturlig del av läkningsprocessen.

Om du däremot får ökande värk från operationsområdet eller såren, eventuellt tillsammans med rodnad, tilltagande svullnad och feber, kan det vara ett tecken på att infektion tillstött. Kontakta då kirurgmottagningen, se baksidan för telefonnummer, alternativt akutmottagningen om det är på jourtid.

Livsföring
Det går bra att duscha redan dagen efter operationen. Låt sårtejpen sitta kvar på såren och torka försiktigt utanpå. Däremot får du inte bada (vare sig badkar, pool, hav eller bastu) på två veckor eller till dess att såren är helt läkta.

Det är viktigt att du håller dig igång och rör på dig efter hemkomsten. Ta vid behov smärtstillande tabletter så att du orkar vara uppe. Vardagsmotion, såsom promenader, rekommenderas men undvik att belasta över smärtgränsen. Det är normalt att tarmen fungerar lite oregelbundet de närmaste veckorna efter en tarmoperation, att avföringen är lösare eller hårdare och/eller oftare än du är van vid. Försök undvika förstoppning genom att äta fiberrikt, dricka mycket och inte vara för stillasittande. Om du inte haft avföring på flera dagar och det känns som att det är stopp i tarmen vill vi att du kontaktar oss. Några dietförändringar behövs i regel inte men var noga med att tugga maten ordentligt.

Sjukskrivning
Man blir vanligen sjukskriven ca 2 veckor efter operationen, beroende på vilket yrke man har.

Återbesök
Ca 6 veckor efter operationen får du komma på återbesök till din läkare på kirurgmottagningen för att vi ska se att allting fungerar som det ska. Analysen av det borttagna tarmavsnittet tar 1-3 veckor och som regel får du en telefontid 2-3 veckor efter operationen för att få besked om analysresultatet.

Om du har fått en stomi kommer du också att få återbesök till en stomisköterska på avdelning 38.