2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

TIA

TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) betyder övergående attack av syrebrist till en del av hjärnan. TIA uppstår då ett blodkärl i hjärnan kortvarigt täpps till så att blodet inte kommer fram till en del av hjärnan. Den vanligaste orsaken till TIA är åderförkalkningssjukdom i hjärnans blodkärl eller i blodkärlen som för blod till hjärnan. En annan inte ovanlig orsak till TIA är vissa hjärtsjukdomar, speciellt förmaksflimmer (en speciell form av kroniskt oregelbunden hjärtrytm). Symtomen vid en TIA försvinner alltid inom ett dygn, för det mesta försvinner de inom några minuter.

En TIA skall betraktas som en hotande hjärninfarkt, d v s det föreligger en betydande risk att symtomen kommer tillbaka och då blir bestående! Det är alltså mycket viktigt att söka sjukhus akut om man får symtom på TIA, även om symtomen går över på några få minuter!

Vad görs på Capio S:t Göran?
Om man drabbats av TIA läggs man in för observation och utredning på strokeenheten. På strokeenheten utreds varför man drabbats av TIA. I utredningen ingår, förutom blodprover och EKG, för det mesta ultraljudsundersökning av halspulsådrorna och hjärtat.

Om det ej är olämpligt inleds förebyggande behandling med blodproppsförebyggande medicin.