2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Stroke

Stroke är en vanlig sjukdom. Risken att drabbas av stroke ökar med stigande ålder. Varje år drabbas ca 35 000 svenskar av stroke, av dessa vårdas drygt 1 000 vid medicinkliniken på Capio S:t Görans sjukhus.

Stroke, eller på svenska slaganfall, är ett sammanfattande begrepp som innebär att man drabbats av en blödning eller en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt). 80% av de drabbade har en hjärninfarkt, 20% en hjärnblödning. Symtomen är de samma oavsett om man drabbats av blödning eller blodpropp. och det görs därför en akut datortomografi (skiktröntgen) av hjärnan för att avgöra vad man drabbats av. Ibland är symtomen övergående och det kallas då om att man drabbats av en TIA (en övergående cirkulationsstörning).

Vid insjuknandet är det vanligt att man plötsligt, utan föregående varning, får symtom i form av förlamningar eller nedsatt känsel i ena halvan av kroppen, svårt att tala, svår akut yrsel, dubbelseende, påverkan på synfältet, balanssvårigheter eller svårt att svälja. Man kan också drabbas av mycket plötsligt insättande huvudvärk, illamående och kräkningar och medvetandepåverkan med svårigheter att hålla sig vaken eller till och med medvetslöshet. Ibland kan den drabbade också få epileptiska anfall.

Det är mycket viktigt att uppsöka sjukhus omedelbart om man får symtom som tyder på att man kan ha drabbats av stroke. Möjligheten till behandling beror till största delen på hur snabbt man kommer in till sjukhus!

På strokeenheten arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och logoped. Om operation inte är aktuell görs en bedömning av eventuellt behov av rehabilitering.

Rehabiliteringen startar redan samma dag på strokeenheten. Om det behövs ordnar vi med fortsatt rehabilitering, antingen inneliggande på rehabiliteringsavdelning eller via rehabilitering i hemmet. I väntan på sådan rehabilitering fortsätter man att träna på strokeenheten. Över hälften av våra patienter kan skrivas ut från strokeenheten direkt till hemmet.

Vi kontrollerar och behandlar också bland annat blodtryck, blodsocker och blodfetter. Vid behov erbjuder vi också hjälp att sluta röka.