2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Rotatorkuffruptur

Runt skuldran finns dubbla muskellager. Det inre lagret brukar vi kalla för rotatorkuffen eller bara "kuffen". Det är 4 senor / muskler som är ihopväxta och bildar en strumpa runt ledkulan i axeln. De är viktiga för att kunna röra armen och bidrar även till stabiliteten i axeln. Det är relativt vanligt med skador på senorna i det djupa muskelskiktet. Dessa skador kallas för rotatorcuffruptur.

Symtom: 

Skador i rotatorcuffen kan ibland förekomma utan några besvär. Ofta har dock man smärta vid rörelser  och belastning av axeln speciellt då man belastar i och ovan skuldernivå.

Det är vanligt med nattlig värk och det är ofta svårt att ligga på den skadade axeln.

Svaghet i axeln och nedsatt rörlighet är vanligt förekommande. Vid större skador kan man helt förlora förmågan att aktivt lyfta armen eller vrida den utåt.

Orsak:

Rotatorkuffen kan gå sönder och brista till följd av "nötning" och åldersförändringar alternativt uppstå vid ett olycksfall. En vanlig orsak till skador är fallolyckor och skador då axeln går ur led. Det vanligaste är en kombination av nötning / åldersförändringar och dessutom en mindre olycks­händelse där en försvagad sena lätt brister.

Vem drabbas?

Skadan är vanligast hos äldre och medelålders som har åldersförändringar i rotatorkuffen och därmed försvagade senor. Även yngre kan dock drabbas om olyckshändelsen är kraftig.

Behandling:

En bristning som uppstått efter en skada opereras i regel, speciellt om det drabbar en yngre person. Vid dessa traumatiska skador är tidsaspekten viktig (framför allt vid större skador) och om möjligt opereras dessa skador inom 2-3 månader.

Nötningsskador utan olyckshändelse behandlas ofta initialt med icke operativ behandling. Man tränar då bland annat upp den del av kuffen som är hel, detta kan ofta kompensera för de senor som är skadade.  Vid dessa tillfällen kan en eller ett par cortisonsprutor göra stor nytta genom att effektivt ta bort inflammation och värk. Om inte detta hjälper kan operation med reparation av skadan vara aktuell.

Operation:

Operationen startar alltid med en artroskopi (titthåls­operation) så att man kan bedöma om det finns förutsättningar att laga skadan.

Ibland kan hela operationen göras med titthålsteknik. Man får ofta lösa ärrvävnad för att kunna sträcka ut senan som därefter sys tillbaka till sitt fäste.

Vanligen gör man samtidigt med reparationen av senan en bortslipning av en del av benet som utgör ett "tak" över rotatorkuffen, detta för att undgå fortsatt nötning mot senorna.

Efter ingreppet får man ett bandage som kallas "axellås" (mitella-liknande) för att avlasta den lagade senan som hålls på plats endast med sytrådar. Senor läker långsamt och ofta måste axellåset användas 6 veckor, detta varierar något från patient till patient.

Går det inte att laga skadan kan man ofta uppnå bra smärtlindring genom att putsa bort ärrbildningar och inflammation, men styrkan återkommer inte. Hos yngre kan man i enstaka fall diskutera att flytta ett senfäste från en stor ryggmuskel upp mot ledkulan i axelleden för att förbättra funktionen. Vid mycket omfattande skador hos äldre kan det bli aktuellt att sätta in en s.k omvänd axelprotes

Risker:

Relativt vanligt förekommande är att senan inte läker fast, framför allt om det är en större skada. Det kan bero på att senan reparerats i ett sent skede eller att vävnaden är kraftigt åldersförändrad och nött. Rökning efter operationen försämrar resultatet.

Det finns risk för att såret kan bli infekterat men den risken är liten (1-2 %).  Förebyggande antibiotika ges vid operationen. Tecken på infektion är tilltagande smärta och värk, svullnad och rodnad samt feber och sjukdomskänsla. Vid dessa symtom – SÖK GENAST VÅRD!

Förväntat resultat:

75-85 % av de som opereras har nytta av ingreppet. Slutresultatet av operationen föreligger 6 – 12 månader efter operationen.

Rökning, hög ålder och längre tids kortisonmedicinering ger sämre resultat. Om muskulaturen har förtvinat till följd är prognosen också sämre.

Sjukskrivning / rehabilitering:

Vid kontorsarbete kan man oftast återvända till arbetet efter 1-3 veckor, det går hjälpligt att skriva på tangentbord.

De som har ett fysiskt arbete med lyft och tung belastning måste vara borta minst 4 månader och det är vanligt med ända upp till 6 månaders sjukskrivning  efter reparation av en trasig sena. I dessa fall är det viktigt att undersöka möjligheten till anpassning av sina arbetsuppgifter.

En förutsättning för att få ett bra resultat av operationen är att man genomför systematisk rehabilitering och träning hos en erfaren sjukgymnast.