2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Reflux

Vad är reflux?
När sur magsaft kommer upp i matstrupen (reflux) kan symtom som halsbränna och sura uppstötningar uppstå. Detta drabbar de flesta människor någon gång. Kroniska besvär kan uppkomma när den övre magmunnen inte håller tätt. Då kommer dagligen en ökad mängd saltsyra, och ibland även mat, upp från magsäcken till matstrupen, där en inflammation kan uppstå. Ofta är detta kombinerat med ett diafragmabråck vilket innebär att slitsen, genom vilken matstrupen passerar diafragma (mellangärdesmuskeln), blivit för vid. Magsäckens övre del glider då upp i brösthålan. Beroende på symtomens svårighetsgrad kan olika typer av behandling bli aktuell.

  • Livsstilsförändringar. Genom att undvika stora mål sent på dagen och höja huvudändan på sängen kan reflux, framför allt nattetid, förhindras. Om man är överviktig är viktnedgång av värde, då minskar trycket inne i buken och därmed refluxen.
  • Medicinsk behandling. Den vanligaste behandlingen för reflux är mediciner som minskar syraproduktionen i magsäcken. Med hjälp av dessa minskar surheten i matstrupen, inflammationen i slemhinnan kan läka ut och refluxsymptomen avtar och förvinner ofta helt.
  • Operation. Operation är ett alternativ till kontinuerlig medicinering med syrahämmande medel eller när medicinsk behandling är svår att fördra. Syftet med operationen är att förhindra läckage av magsyra och annat magsäcksinnehåll upp i matstrupen.

Hur går operationen till?
Operationen görs under narkos med titthålsteknik. Fem centimeterlånga snitt görs i bukväggen – för kameran och arbetsinstrumenten. Buken fylls under operationen med koldioxid för att man ska komma åt området som ska opereras. Slitsen i diafragma försnävas och en del av magsäcken sveps runt nedre delen av matstrupen och sys fast i detta läge. Därigenom skapas en "backventil" som ska förhindra läckage av magsäcksinnehåll upp i matstrupen. I slutet av operationen släpps koldioxiden ut och huden sys ihop med stygn som kroppen själv löser upp.

I enstaka fall går inte operationen att genomföra med titthålsteknik utan man måste övergå till öppen operation. Då läggs ett längre snitt på övre delen av buken, i övrigt genomförs operationen på samma sätt.

Efter operationen
Man har i regel ganska lite smärtor efter denna typ av ingrepp. Ibland kan man under ett par dagar känna som träningsvärk i bukväggen och besväras av smärta i skuldrorna. Detta beror på att buken varit utspänd med gas under operationen. Du kan räkna med att gå hem dagen efter operation. Vid hemgång får du recept på smärtstillande medicin att ta vid behov.

Det är normalt att det blir lite blått och svullet i operationsområdet, det går över av sig själv inom några veckor. Vävnaden under såren kan fortsätta kännas lite hård under ytterligare en period, det är en naturlig del av läkningsprocessen. Om du däremot får ökande värk från operationssåren, eventuellt tillsammans med rodnad, tilltagande svullnad och/eller feber, kan det vara ett tecken på att en infektion tillstött. Kontakta då kirurgmottagningen, se baksidan för telefonnummer, alternativt akutmottagningen, om det är på jourtid.

Förbanden
De yttre, tjockare förbanden tas bort efter ett dygn. Närmast såren sitter sårtejp. Den kan bytas om såren vätskar eller blöder, i annat fall kan den sitta kvar 1-2 veckor. Därefter kan du själv ta bort den och vara utan förband helt och hållet. För att ärren ska bli så fina som möjligt kan det dock vara bra att fortsätta tejpa såren ett par månader och då byta tejp ca en gång i veckan. Kirurgtejp kan köpas på apoteket.

Livsföring
Det går bra att duscha redan dagen efter operationen. Låt sårtejpen sitta kvar på såret och torka försiktigt utanpå. Däremot får du inte bada (vare sig badkar, pool, hav eller bastu) på två veckor eller till dess att såren är helt läkta.

Det är viktigt att du håller dig igång och rör på dig efter operationen. Ta vid behov smärtstillande tabletter så att du orkar vara uppe. Vardagsmotion, t ex promenader, rekommenderas och andra vardagsaktiviteter, såsom att handla mat, går bra. Undvik att belasta över smärtgränsen. Ibland uppstår övergående förstoppning efter en operation, försök undvika det genom att äta fiberrikt, dricka mycket och inte vara för stillasittande.

Du ska fortsätta med din syrahämmande medicin två veckor efter operationen och sedan trappa ut den genom att ta en tablett varannan dag i två veckor. Därefter kan du sluta med den.

Den första tiden efter operationen kan du ha svårt att svälja och du bör därför tugga maten väl. Dessa besvär brukar gå över efter några veckor. En följd av operationen och den nya "backventilen" är att det i de flesta fall inte går att kräkas och det är svårt att rapa. Det senare gör att man kan känna sig uppblåst / uppkörd och behöver släppa gaser oftare än förut. Hos många blir det successivt bättre under de första månaderna men enstaka kan besväras betydligt längre tid. Undvik därför kolsyrade drycker och sådana livsmedel (t ex lök, bönor) som ger mycket gaser.

Sjukskrivning
Man behöver sällan vara sjukskriven mer än ett par dagar till en vecka efter operationen.

Återbesök
Du får en telefontid till den doktor som opererat dig ca 6 veckor efter operationen för kontroll. Är det något du undrar över eller om något inträffar som du inte tror hör till ett normalt läkningsförlopp kan du höra av dig till kirurgmottagningen. Du får då råd av en sjuksköterska, alternativt telefontid eller återbesökstid till din läkare.