2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Patellaligamentruptur

Symtom
Smärta, svullnad och oförmåga att sträcka i knäleden och att lyfta benet rakt från underlaget i liggande läge.

Orsak
Vanligtvis sker skadan vid en besvärlig landning från en hoppande position där lårmuskeln dras ihop medan knäleden sträcks kraftfullt. De flesta med patellaligamentsskada har haft besvär med smärta från knäskålssenan sedan tidigare.

Vem drabbas
Drabbar oftast unga, idrottsaktiva män men skadan kan drabba alla idrottsaktiva personer samt patienter med systemisk sjukdom som medför försvagning av senstrukturer.

Behandling
Kirurgisk behandling.

Operation
Vid operationen, som sker oftast i ryggbedövning, sys senan tillbaks med förstärkta stygn. Det är ett komplicerat ingrepp där man eftersträvar rätt spänning i hela knäskålssenan. Därefter använder man ett specialanpassat knäskydd med ett strikt rehabiliteringsprogram som successivt tillåter ökad rörlighet.

Risker
Det föreligger alltid en liten risk för infektion vid kirurgiskt ingrepp, detta förebyggs med en dos antibiotika 30 min före operation. Det finns även en risk för blodpropp i samband med operation. Symtom på blodpropp är smärta och svullnad i vaden, eventuellt även tillkomst av feber.

Förväntat resultat
Återgång till normal funktion kan ses tidigast efter 6 månader, men det finns en risk för kvarvarande problem med svaghet och försämrad rörlighet.

Sjukskrivning/Rehabilitering
Sjukskrivning 6-8 veckor beroende på yrke. Knäskydd i 3 månader där rehabilitering sker under ledning av sjukgymnast.