2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Patellafraktur

Symtom
Smärta, svullnad, oförmåga att sträcka i knäleden och att lyfta benet rakt från underlaget i liggande läge.

Orsak
Falltrauma.

Vem drabbas
Förekommer hos alla patientkategorier dock mer frekvent hos patienter över 40 års ålder.

Behandling
Varierar utifrån frakturens utseende. Icke felställt benbrott med kvarvarande förmåga till att sträcka i knäleden och lyfta benet rakt läge från underlaget behandlas med ett knäskydd alternativt gipsbehandling. Felställda frakturer behandlas i de flesta fall med operation.

Operation
Under operationen, som oftast sker i ryggbedövning, fixerar man benbrottet med stift och stålvajer. Därefter använder man ett specialanpassat knäskydd som medger successivt ökad rörlighet.

Risker
Det föreligger alltid en liten risk för infektion vid kirurgiskt ingrepp som förebyggs med en dos antibiotika 30 min före operation. Det finns även en risk för blodpropp som förebyggs med blodförtunnande sprutor. Symtom på blodpropp är smärta och svullnad av underbenet, eventuellt också tillkomst av feber.

Förväntat resultat
Återgång till normal funktion tidigast efter 6 månader.

Sjukskrivning/Rehabilitering
Sjukskriven 6-8 veckor beroende på yrke. Knäskydd i 6 veckor där rehabilitering sker under ledning av sjukgymnast.