2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Överarmsfraktur

Symtom
Smärta och instabilitetskänsla i överarmen efter fall.

Orsak
Fallolycka.

Vem drabbas
Alla kan drabbas. Hos äldre kvinnor är ofta benskörhet en bidragande orsak till frakturen.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet (osteoporos).

Behandling
Frakturbandage (ortos) i 10 -12 veckor. Det är viktigt att noggrant följa de instruktioner som läkaren givit angående rehabiliteringen.

Risker
Hos cirka 10 % läker inte frakturen och då måste man gå vidare med operation som oftast innebär fixation med en platta och eventuell bentransplantation. Vid operation finns viss risk för sårinfektion vilken minimeras med antibiotika i samband med operationen. Varningssignaler för infektion är hög feber och ökad smärta några dagar efter operationen.

Förväntat resultat
Hos cirka 90 % läker frakturen utan komplikation och de flesta blir lika bra som före skadan.

Sjukskrivning/rehabilitering
Sjukskrivningstiden är helt beroende av typen av arbete