2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Obesitas-behandling

Information om obesitas-behandling.

Vad är obesitas?
Din kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi. Obesitas är ett kroniskt tillstånd där denna balans på något sätt störts under längre tid. Många olika hormonella och andra faktorer kan bidra till att störa balansen. Det enda sättet att på sikt reducera obesitas är att minska intaget av kalorier och öka förbrukningen. Detta kan göras i form av förändring av beteende, medicinsk eller kirurgisk behandling.

Behandling av obesitas
Medicinsk behandling handlar i första hand om att ta läkemedel som antingen minskar aptiten, ger en ökad mättnadskänsla eller minskar upptaget av näringsämnen i tarmen. Läkemedel tas samtidigt som man gör livsstilsförändringar såsom ökad motion och förbättrat matintag.

Reglermekanismerna för aptit och mättnad är komplexa och fortfarande inte helt kartlagda. Grovt sett kan sägas att det i magsäcken och första delen av tunntarmen finns olika faktorer som reglerar vårt födointag.

Flertalet obesa klarar att gå ned ett antal kilo i vikt via olika behandlingsmetoder. Dock är det svårt att hålla den nya vikten. Ofta återtar man den tidigare vikten eller till och med ökar vikten inom ett år efter att man avslutat behandlingen, en så kallad jojo-bantning.

Obesitaskirurgi är en radikal åtgärd som ska användas endast i undantagsfall. Använd på rätt sätt är det dock en säker och i de flesta fall effektiv behandling för patienter med obesitas.

Vem kan komma ifråga för operation?
Då det alltid finns risker med kirurgi och att resultatet av behandlingen inte kan garanteras i varje enskilt fall, måste både patient och kirurg noga överväga lämpligheten att föreslå en operation.

Vår målsättning är att minska riskerna för följdsjukdomar av obesitas, öka chanserna till arbete, att få ett mer normalt socialt liv och att få en bättre livskvalitet.

För mer information om obesitas-behandling, läs vår informationsbroschyr.