2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Navelbråck

Om navelbråck
Bråck består av en liten säck av bukhinna som glidit ut genom en glipa i bukväggen. Inne i bråcksäcken kan det finnas en bit tarm eller fett från bukhålan. Att bråck lättare uppstår i naveln beror på att bukväggen sedan födseln är lite svagare i just det området.

Navelbråck ger vanligen inga symtom och är då ofarliga. De kan ibland besvära i form av smärta, tryckkänsla eller genom att de är stora.

Om bråcket "fastnar ute", blir hårt och ömt och inte går att trycka tillbaka in i buken när man ligger ner, finns risk för s k inklämning. Man bör då omgående uppsöka sjukvård, bråcket kan i sådant fall behöva opereras akut.

Hur går operationen till?
Operationen sker i narkos. Man öppnar huden med ett snitt ovan, nedom eller vid sidan om naveln. Bråcksäcken frias och puttas tillbaka in i buken. Sedan lagas glipan i bukväggen. Ofta lägger man in ett nät som förstärker bukväggen för att minska risken för att ett nytt bråck uppstår. Nätet ligger kvar för all framtid. Slutligen sys huden ihop, med stygn som försvinner av sig själv eller med häftklamrar som ska tas bort. Ibland lägger man in en liten slang i operationsområdet för att avleda den sårvätska som bildas. Denna slang avlägsnas efter en eller ett par dagar.

Innan operationen
Vissa mediciner, såsom Trombyl och Waran, kan man behöva sluta med några dagar innan operationen. Du får i sådant fall besked om det av operationssamordnaren, narkosläkaren eller kirurgen. Hur du ska fasta och tvätta dig inför operationen får du mer information om i kallelsen till operationen. Är det något du undrar över innan operationen tar du kontakt med operationssamordnaren, se baksidan för telefonnummer.

Efter operationen
Man kan ha en del smärtor från operationsområdet efteråt och kan därför behöva stanna något dygn på sjukhus för smärtlindring. Är bråcket litet kan man ofta gå hem redan på operationsdagen. Vid hemgång får du recept på smärtstillande tabletter att ta vid behov.

Det är normalt att det blir lite blått och svullet i operationsområdet, det går över av sig själv inom några veckor. Vävnaden under såret kan fortsätta kännas lite hård under ytterligare en period, det är en naturlig del av läkningsprocessen.

Om du däremot får ökande värk från operationssåret, eventuellt tillsammans med rodnad, tilltagande svullnad och feber, kan det vara ett tecken på att sårinfektion tillstött. Kontakta då kirurgmottagningen, se baksidan för telefonnummer, alternativt akutmottagningen om det är på jourtid.

Om du fått stygn eller häftklamrar som behöver tas bort görs det på husläkarmottagningen, och du får då med dig ett särskilt meddelande till distriktssköterskan i samband med att du går hem efter operationen.

Förbanden
Det yttre, tjockare förbandet tas bort efter ett dygn. Närmast såret sitter sårtejp. Den kan bytas om såret vätskar eller blöder, i annat fall kan den sitta kvar 1-2 veckor. Därefter kan du själv ta bort den och vara utan förband helt och hållet. För att ärret ska bli så fint som möjligt kan det dock vara bra att fortsätta tejpa såret ett par månader och då byta tejp ca en gång i veckan. Kirurgtejp kan köpas på apoteket.

Livsföring
Det går bra att duscha redan dagen efter operationen. Låt sårtejpen sitta kvar på såret och torka försiktigt utanpå. Däremot får du inte bada (vare sig badkar, pool, hav eller bastu) på två veckor eller till dess att såren är helt läkta.

Det är viktigt att du håller dig igång och rör på dig efter operationen. Ta vid behov smärtstillande tabletter så att du orkar vara uppe. Vardagsmotion, t ex promenader, rekommenderas och andra vardagsaktiviteter, såsom att handla mat, går bra. Undvik att belasta över smärtgränsen och var försiktig med tunga lyft och styrketräning 1-2 månader efter operationen.

Ibland uppstår övergående förstoppning efter en operation, försök undvika det genom att äta fiberrikt, dricka mycket och inte vara för stillasittande.

Sjukskrivning
Man behöver sällan vara sjukskriven mer än ett par dagar till en vecka efter operationen.

Återbesök
I regel behövs inget återbesök, men hör av dig till kirurgmottagningen om det är något du undrar över eller om något inträffar som du inte tror hör till ett normalt läkningsförlopp. Du får då råd av en sjuksköterska alternativt telefontid eller återbesökstid till din läkare.

Det finns en viss risk för att bråck kommer tillbaka. Beställ i sådant fall återbesökstid på kirurgmottagningen för en kontroll.