2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Migrän

Migrän är en typ av kraftig huvudvärk som kommer i anfall. För det mesta är värken pulserande och sitter i ena huvudhalvan. Man blir nästan alltid illamående och det är inte ovanligt att man kräks. För det mesta är man också känslig för höga ljud och starkt ljus. Huvudvärken varar för det mesta mellan 12 och 24 timmar, ibland längre.

Migrän förekommer i alla åldrar men det är ovanligt att man får sitt första anfall efter 50 års ålder. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män.

Det finns två huvudtyper av migrän:
Migrän med aura. Tidigare kallades denna form klassisk migrän. Anfall av den här typen inleds med något som kallas aura. Den vanligaste är synstörningar, oftast som zick-zackmönster i delar av synfältet. Man kan även ha andra aurafenomen som domningar i ena ansiktshalvan eller i halva tungan. Andra ovanliga aurafenomen kan vara förlamningssymtom eller talstörningar. Auran släpper för det mesta inom 10 till 30 minuter och följs då av själva migränhuvudvärken. I sällsynta fall får man ingen huvudvärk efter aurasymtomen och det kan då vara mycket svårt att veta om det verkligen rör sig om migrän.

Migrän utan aura. Tidigare kallades denna form för vanlig migrän. Vid migränanfall av den här typen har man, precis som namnet säger, ingen aura utan huvudvärken kommer direkt. Trots att man inte har någon aura kan man ibland ändå känna på sig att ett anfall är på gång, till exempel genom att man blir ovanligt irriterad, trött eller överaktiv. 

Man vet inte exakt vad som orsakar migrän, men man vet att vissa blodkärl i hjärnan drar ihop sig för att därefter utvidga sig under loppet av ett anfall. Huvudvärken uppträder då blodkärlen utvidgar sig.

Många människor som har migrän känner till något som ökar risken för att just deras migrän framkallas. Vad det är varierar från person till person. Det kan vara vissa livsmedel (t ex rödvin, choklad och grönmögelost), stress, för mycket sömn eller för lite sömn. Många kvinnor får anfall under speciella perioder i menscykeln, framförallt vid ägglossning respektive vid menstruation. Migrän är oftast ärftlig.

Vad görs på Capio S:t Göran?
De flesta människor med migrän har aldrig så svåra besvär att de behöver uppsöka sjukhus. I sällsynta fall kan man få ett ovanligt svårt anfall som man inte kan dämpa med sina ordinarie mediciner och då kanske man söker akut. Migrän behandlas på akutmottagningen och det är mycket sällan aktuellt med inläggning på sjukhuset.

I sällsynta fall, framför allt om man drabbas av komplicerade aurafenomen, kan det vara svårt att skilja migrän från andra, allvarligare, sjukdomar och det kan då bli fråga om inläggning för utredning. Vanligtvis vårdas man då på strokeenheten.

Uppföljning av migrän sker normalt hos husläkaren. I speciella fall kan det vara aktuellt med uppföljning hos neurolog (läkare som är specialist på nervsystemets sjukdomar)