2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ljumskbråck (titthålsteknik)

Ljumskbråck drabbar män oftare än kvinnor. Orsaken kan vara en medfödd svaghet eller en med åren minskande hållfasthet i muskulatur och bindväv i bukväggen. Bråcket bildas av en liten säck av bukhinna som glider ut genom det svaga stället i bukväggen. Vid ökat tryck i bukhålan kan en del av tarmen eller en bit fett glida ut i bråcksäcken.

Ljumskbråck är ofta besvärsfria men kan ge upphov till smärta som kan stråla ned mot underlivet. Man kan även erfara en tryckkänsla i ljumsken. Ofta uppträder symtomen i samband med kraftigt ökat tryck i bukhålan, exempelvis vid tunga lyft, förstoppning eller kraftig hosta.

Om bråcket "fastnar ute" och inte går att trycka tillbaka i liggande finns risk för s k inklämning, som kan ge tarmvred. Då bör man omgående uppsöka sjukvård. Bråcket kan i sådant fall behöva opereras akut.

Hur går operationen till?
Din operation sker i narkos och med titthålsteknik. Tre små hål görs på buken för instrumenten och en kamera. Ett arbetsutrymme skapas i ett lager mellan bukväggsmuskulaturen och bukhinnan, genom att blåsa in koldioxid. Bråcksäcken dras tillbaka från glipan i bukväggen och ett tunt nät läggs på plats för att täcka glipan. Nätet ligger kvar för all framtid. Koldioxiden släpps ut i slutet av operationen och såren sys med stygn som kroppen själv löser upp.

Innan operationen
Vissa mediciner, såsom Trombyl och Waran, kan man behöva sluta med några dagar innan operationen. Du får i sådant fall besked om det av operationssamordnaren, narkosläkaren eller kirurgen. Hur du ska fasta och tvätta dig inför operationen får du mer information om i kallelsen till operationen. Är det något du undrar över innan operationen tar du kontakt med operationssamordnaren, se baksidan för telefonnummer.

Efter operationen
Man har i regel ganska lite besvär från operationsområdet efteråt och du kan räkna med att bli utskriven samma dag. Vid hemgång får du recept på smärtstillande tabletter att ta vid behov.

Det är normalt att det blir lite blått och svullet i operationsområdet, det går över av sig själv inom några veckor. Vävnaden under såren kan fortsätta kännas lite hård under ytterligare en period, det är en naturlig del av läkningsprocessen. Ibland samlas vätska i den gamla bråcksäcken och det kan t o m se ut och kännas som att bråcket finns kvar. Detta försvinner av sig själv inom ett par månader.

Om du däremot får ökande värk från operationssåren eller platsen för bråcket, eventuellt tillsammans med rodnad, tilltagande svullnad och feber, kan det vara ett tecken på att sårinfektion tillstött. Kontakta då kirurgmottagningen, se baksidan för telefonnummer, alternativt akutmottagningen om det är på jourtid.

Förbanden
Det yttre, tjockare förbandet tas bort efter ett dygn. Närmast såren sitter sårtejp. Den kan du byta om såren vätskar eller blöder, i annat fall kan den sitta kvar 1-2 veckor. Därefter kan du ta bort den och vara utan förband helt och hållet. För att ärren ska bli så fina som möjligt kan det dock vara bra att fortsätta tejpa såren ett par månader och då byta tejp ca en gång i veckan. Kirurgtejp kan köpas på apotek.

Livsföring
Det går bra att duscha redan dagen efter operationen. Låt sårtejpen sitta kvar på såret och torka försiktigt utanpå. Däremot får du inte bada (vare sig badkar, pool, hav eller bastu) på två veckor eller till dess att såren är helt läkta.

Det är viktigt att du håller dig igång och rör på dig efter operationen. Ta vid behov smärtstillande tabletter så att du orkar vara uppe. Vardagsmotion, t ex promenader, rekommenderas och andra vardagsaktiviteter, såsom att handla mat, går bra. Styrketräning etc, kan du återuppta så snart det känns bra, vanligen inom några veckor. Undvik att belasta över smärtgränsen

Ibland uppstår övergående förstoppning efter en operation, försök undvika det genom att äta fiberrikt, dricka mycket och inte vara för stillasittande.

Sjukskrivning
Man behöver sällan vara sjukskriven mer än ett par dagar till en vecka efter operationen.

Återbesök
I regel behövs inget återbesök, men hör av dig till kirurgmottagningen om det är något du undrar över eller om något inträffar som du inte tror hör till ett normalt läkningsförlopp. Du får då råd av en sjuksköterska alternativt telefontid eller återbesökstid till din läkare.

Det finns en viss risk för att bråck kommer tillbaka. Beställ i sådant fall återbesökstid på kirurgmottagningen för en kontroll.