2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ligamentskada i nyckelbensleden

Bakgrund

Nyckelbenet ledar mot bröstbenet och mot skulderbladet. Leden mellan yttre änden av  nyckelben och skulderblad kallas acromioklavikularleden (AC-leden). Nyckelbenet roterar normalt endast några grader vid rörelse i axelleden. AC-leden stabiliseras av flera ligament. Ledbanden kan skadas vid olycksfall och resultera i varierande grader av förskjutning av nyckelbenet. Skadan kallas för acromio­klavikularledsluxation (AC-lux)

Orsak:

Vid cykelolyckor, trafikolyckor, tacklingar, fall mot axeln med armen mot kroppen kan ligamenten skadas.

Symptom:

Patienten har smärta på ovansidan av och kring axeln och det gör ont vid användning av armen. Vid lindrigare skada ses ingen felställning vid undersökning av axelleden. Vid en gravare ligamentskada kan man se nyckelbensänden sticka upp mer än på den oskadade axeln, det blir en knöl på ovansidan av axelleden. Utredning görs med vanlig röntgen. Ofta tas jämförande bilder på den oskadade sidan

Vem drabbas:

Skadan drabbar både män och kvinnor, men är vanligast hos idrottsaktiva män i 20-30 års åldern

Vad kan du göra själv:

Smärtstillande och en mitella kan behövas i början. Sjukgymnastik, när den akuta smärtan lagt sig, för att förbättra rörelseomfång och muskulatur. Vid mer omfattande skada bör läkare konsulteras

Behandling/Operation:

Vid lindrig skada använder man armen så fort smärtan minskar. Ledbanden läker av sig själv. Sjukgymnastik kan vara bra för att återfå rörligheten och muskulaturen. Axel­leden brukar fungera normalt efter 2-3 månader. Vid en mer allvarlig skada med stor felställning på röntgen rekommenderas ibland operation. Det är inte alltid nödvändigt med operation även om nyckelbenet är kraftigt förskjutet. Man får ändå en bra axelfunktion efter rehabilitering även om "knölen" på ovansidan av axelleden alltid kommer vara kvar. Vetenskapligt finns inga bevis att operation av en måttlig ligamentskada skulle vara bättre än att träna med sjukgymnast.

Operationen görs i halvsittande läge i sövt tillstånd, narkos. Patienten kan gå hem samma dag eller dagen efter operationen med smärtstillande läkemedel. Operationssåret är täckt med bandage som tillåter dusch. Efter 2-3 veckor skall patienten uppsöka distriktssköterskan på vårdcentralen för att kontrollera såret och ta bort eventuella stygn. Man får använda armen för vardagliga sysslor i midjehöjd så fort smärtan tillåter och efter 6 veckor får man använda armen upp till axelhöjd och börja med försiktig belastning. Full rörelse är tillåten först då plattan är borttagen. Plattan skall tas bort efter ca 3 månader då ligamenten läkt, eftersom den annars kan orsaka nötning i nyckelbensled och axelled. Inför denna operation görs en ny röntgenundersökning.  Då plattan är bortopererad bör man träna med en sjukgymnast.

Man kan även operera gamla ligamentskador i AC-leden om man har uttalade besvär med smärta och dålig funktion. Då görs en annan typ av operation som innebär att man lägger nyckelbenet på plats och gör ett nytt ledband. Reparationen skyddas med en metallplatta på samma sätt som vid akuta skador. Även denna platta måste tas bort efter 3-4 månader.

Risker:

Att opereras innebär alltid en risk för komplikationer i form av infektion, nervskada eller blodpropp. Inför en eventuell operation ges en dos penicillin för att minska risken för infektion. Du får instruktioner hur man duschar inför operation. Berätta alltid om du har haft blodpropp eller om ärftlighet för blodpropp föreligger så vi kan försöka förebygga detta.

Förväntat resultat:

Icke operativ behandling av lindriga skador och operation av de svårare skadorna brukar ge väldigt  bra resultat även det finns en liten risk att lätta symptom kvarstår. Om man inte opererar skadan blir det ofta en synlig felställning av nyckelbenet (en uppdrivning över nyckelbensänden). Det brukar inte påverka axelfunktionen.

Om man opereras kan det göra ont att ha plattan i axeln, men när den är borttagen återfår de flesta nästan fullt rörelseomfång och bra styrka efter träning. Axelfunktionen brukar bli återställd även om en mindre felställning kvarstår. Efter en skada i en led finns risk för artros, oavsett om man opererats eller ej.   

Sjukskrivning/Rehabilitering:

Vid lättare arbete som kontorsarbete kan man återgå då den värsta smärtan lagt sig. Efter operation kan man återgå efter ca 2 veckor. Vid tyngre arbete, kroppsarbete och tunga lyft, kan man återgå efter ca 6 veckor beroende på smärta oavsett operation eller ej. Om man har ett tungt arbete som innebär att man arbetar med armarna över axelhöjd är man sjukskriven 3 månader efter en operation. Sjukgymnastik är bra oavsett om behandlingen är operation eller ej.