2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Koloskopi

Hur går undersökningen till?
Läkaren för via ändtarmen in en drygt centimetertjock, styrbar slang, genom vilket den cirka meterlånga tjocktarmen med videoteknik kan inspekteras på en TV-skärm.

Ibland kan obehag och smärta uppstå vid passage i tarmkrökar och smärtstillande och lugnande spruta kan behövas.

Vävnadsprov kan tas för mikroskopisk undersökning och ingrepp t ex borttagning av polyper och kärlmissbildningar eller vidgning av förträngningar kan utföras.

Ifall vävnadsprover tas vid undersökningen sparas dessa rutinmässigt i en biobank. Om du inte samtycker till detta ska du fylla i en "Nej-talong" som tillhandahas på Endoskopienheten eller hämtas från Internet. Ifylld talong skickas till Stockholms Regionala biobankscentrum, Box 4151, 141 04 Huddinge. Mer information finns på mottagningen eller på Biobanksverige.

Hur lång tid tar undersökningen?
30-60 minuter, tiden varierar eftersom tarmen är olika från person till person.

Efter undersökningen
Om smärtstillande eller lugnande läkemedel givits behöver du vila en stund på mottagningen och bilkörning under resten av dagen är då inte tillåten.

Magen kan kännas spänd och uppblåst (magknip). Det beror på den luft som läkaren blåst in vid undersökningen. Obehaget försvinner vartefter luften kommer ut på naturlig väg, snabbast om du rör på dig.

Man kan äta och dricka som vanligt.

Preliminärt undersökningsresultat erhåller du innan du går hem. Svar översändes skriftligen till inremitterande läkare.

Lycka till och välkommen!