Knäledsplastik

Knäsjukdomar där ledbrosket av en eller annan anledning blir förstört, kan man mycket framgångsrikt behandla med operation, en så kallad knäledsplastik.

Då sätter man in konstgjorda ledytor av metall eller plast. Anledningen att operera är om du har mycket smärta vid belastning och eventuell värk.

Innan en operation kan bli aktuell behövs dock en noggrann utredning hos först husläkare/ vårdcentral samt vid besök på sjukhuset. Innan en operation blir aktuell bör man ha provat andra behandlingsalternativ som t.ex. sjukgymnastik och viktnedgång.